BNR angajează Referent de specialitate pentru Direcția Achiziții

BNR angajează Referent de specialitate pentru Direcția Achiziții

Direcția Achiziții angajează referent de specialitate la Serviciul programare-monitorizare. Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 24 martie 2017.

Atribuţiile principale ale postului:

Contribuie la elaborarea raportărilor periodice către instituţiile de specialitate cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice;
Participă la elaborarea, respectiv actualizarea proiectului Strategiei anuale de achiziţii și a formei definitive a acesteia, în baza referatelor de necesitate centralizate transmise de către structurile organizatorice centralizatoare, cât şi a referatelor de necesitate transmise în nume propriu de către structurile organizatorice ale BNR;
Prezintă şefului de serviciu proiectul și forma definitivă a Strategiei anuale de achiziţii, în vederea înaintării către conducerea direcţiei şi a obţinerii aprobărilor şi avizelor aferente;
Acordă aviz pentru existenţa obiectivelor în Strategia anuală de achiziţii;
Urmăreşte realizarea Strategiei anuale de achiziţii şi monitorizarea achiziţiilor, în baza raportărilor lunare.
Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

studii superioare absolvite cu examen de licenţă în științe economice;
cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office);
cunoaşterea limbii engleze (scris, citit, vorbit);
experienţă profesională de minimum 3 ani în domeniul achiziţiilor.
Competenţe comportamentale

orientare către performanţă;
comunicare eficientă;
cooperare;
integritate organizaţională;
orientare către client.

Pentru detalii/acte necesare si model scrisoare de intentie, CV si formulare complete citeste AICI
HR.Recrutare@bnro.ro până la data de 24 martie 2017 (inclusiv).

Leave a Reply

Your email address will not be published.