BNR: Consultare publică pe Regulamentul privind instituţiile emitente de monedă electronică

BNR: Consultare publică pe Regulamentul privind instituţiile emitente de monedă electronică

Banca Naţională a României a pus spre consultare publică Regulamentul privind instituţiile emitente de monedă electronică, termenul limită pentru transmiterea comentariilor fiind 12 iulie 2018.

Proiectul vizează, în linie cu competenţele BNR atribuite potrivit proiectului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind activitatea de emitere de monedă electronică, reglementarea procedurii de autorizare a instituţiilor emitente de monedă electronică, precum şi detalierea elementelor de supraveghere prudenţială (privind mecanismele de protejare a fondurilor deţinătorilor de monedă electronică, procedura de aprobare/notificare a modificărilor intervenite ulterior autorizării, fondurile proprii, cerinţele de raportare).

BNR menţionează că elementele de noutate ale reglementării se raportează, în special, la detalierea de către Autoritatea Bancară Europeană a informaţiilor şi documentelor ce trebuie furnizate autorităţilor competente cu autorizarea. În acest sens, proiectul de regulament preia elementele din Ghidul EBA/GL/2017/09 privind informaţiile care trebuie furnizate pentru autorizarea instituţiilor de plată şi a instituţiilor emitente de monedă electronică şi pentru înregistrarea prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi în temeiul articolului 5 alineatul 5 din Directiva (UE) 2015/2366.

Conform BNR, proiectul Regulamentului privind instituţiile emitente de monedă electronică propune înlocuirea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2011 privind instituţiile emitente de monedă electronică, cu completările ulterioare, fiind urmărită, împreună cu proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind activitatea de emitere de monedă electronică, asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a mai multe directive şi regulamente privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne.

Leave a Reply

Your email address will not be published.