80 de studenți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vor beneficia de stagii de practică în cadrul proiectului „Simulator de Carieră”, implementat de Fundația Dreptul la Educație și al cărui obiectiv general este de a crește gradul de angajabilitate a 130 de studenți din regiunile Nord Est și Sud Est prin participarea la programe de învățare la locul de muncă.

Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară Educație și Competențe, și are o valoare totală de 1.156.214,79 lei, din care 1.129.687,61 lei fonduri nerambursabile și se derulează pe o perioadă de 24 de luni, începând cu 25 septembrie 2018.

În cadrul acestui proiect sunt implicați alți 3 parteneri, care vor asigura pregătirea teoretică, dar și practică a studenților și integrarea lor pe piața de muncă: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și OTP Bank România SA.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de angajabilitate a 130 de studenți din regiunile Nord Est și Sud Est, prin participarea la programe de învățare la locul de muncă.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al programului, întrucât își asumă că cel putin 44% din studenții care au parcurs programul de învățare la locul de muncă organizat prin proiect își vor găsi un loc de muncă în cadrul partenerului 2 dar și la alte companii, ca urmare a sprijinului primit.

Beneficiile vizate la nivelul grupului-țintă se vor repercuta la nivel local, regional și național. Astfel, ele se traduc în beneficii, de la cele pe termen scurt la cele pe termen lung:

*  creșterea gradului de conștientizare asupra beneficiilor participării la programe de învățare la locul de muncă, prin intermediul campaniei de promovare și sesiunilor de consiliere;
*  formarea și dezvoltarea de competențe profesionale adaptate la cele mai recente evoluții de pe piața muncii;

*    formarea și dezvoltarea de competențe transversale, transferabile, necesare pentru a menține competitivitatea unui angajat;
*  creșterea ratei de ocupare a tinerilor la nivel local, regional și, implicit, la nivel național;
* dezvoltarea de parteneriate sociale pentru optimizarea ofertei educaționale în sectorul tehnologiei aplicate în domeniul financiar-bancar.

Pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sunt alocate studenților 80 de locuri de practică pe parcursul celor 2 ani. Studenții vor primi o bursă pe perioada stagiului de practică, iar la final va fi organizată o competiție profesională la care vor participa toți studenții care au urmat stagiul de practică, în urma căreia vor fi acordate premii în bani. Coordonator al proiectului din partea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este prof. dr. abil. Bogdan Capraru.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)