BNR a sanctionat cinci banci in anul 2017: Credit Europe Bank (amenda de 20.000 lei); Bancpost (amenda de 25.000 de lei); Garanti Bank (avertisment scris), ProCredit Bank (avertisment scris), Patria Bank (avertisment scris). In 2016, Banca Centrala a aplicat 55 de sanctiuni.

Cele mai multe abateri si incalcari ale regulamentului bancar sunt atribuite bancii Credit Europe Bank, amendata pentru aceste neregului cu 20.000 de lei prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr.43/02.08.2017.

Pentru ce a fost sanctionata Credit Europe Bank:
lipsa unei politici privind selectarea, monitorizarea şi planificarea succedării membrilor Consiliului de administrație, aspect care nu asigură respectarea prevederilor art.15 alin.4 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;
lipsa unei politici de promovare a diversității în cadrul organului de conducere, aspect care nu asigură respectarea prevederilor art.19 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;
neefectuarea de către Comitetul de administrare a riscurilor a verificării modului în care la acordarea remunerației variabile acordate personalului identificat au fost luate în considerare riscurile, capitalul, lichiditatea, precum şi probabilitatea şi calendarul profiturilor, aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.23 alin.5 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;
neimplicarea personalului funcțiilor de control în elaborarea politicilor de remunerare și a propunerilor de bonusare ale angajaților, alții decât personalul identificat, aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.169 alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;
neevaluarea, în cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, a riscurilor rezultate din subestimarea riscului operaţional în contextul utilizării abordării de bază; subestimarea pentru pierderea în caz de nerambursare în condiţii de criză; a riscurilor generate de activitatea de creditare în valută a debitorilor expuşi la riscul valutar (ex: expuneri semnificative în EUR, CHF), aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.70 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare;
neefectuarea testărilor aferente Planului de continuitate a afacerii din anul 2014, pentru a se asigura capacitatea de funcţionare în mod continuu şi pentru a limita pierderile în cazul unei întreruperi severe a activităţii, prin aceasta banca fiind expusă la riscul de a nu funcţiona la parametri optimi şi de a nu furniza servicii de calitate în cazul producerii unui eveniment major, aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.63 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;
neasigurarea de către instituţia de credit a existenţei unui cadru adecvat de administrare a riscului de credit, care să asigure identificarea, măsurarea sau evaluarea, monitorizarea, diminuarea şi raportarea riscului aferent activităţilor desfăşurate, aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.30 alin.1 şi art.31 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că la nivelul băncii nu a fost asigurate:
formalizarea şi implementarea condiţiilor necesare pentru ieşirea unei expuneri din categoria expunerilor restructurate, conform pct.39 alin.14 din Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările și completările ulterioare;
formalizarea şi implementarea unor criterii cuprinzătoare pentru identificarea tuturor expunerilor neperformante, conform pct.38 alin.1 lit.b) şi alin.3 din Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările și completările ulterioare, aspect care a favorizat neraportarea în categoria expunerilor neperformante a unor creanţe care erau depreciate (în sumă agregată de 93.796.176 lei);
formalizarea şi implementarea unor proceduri care să asigure menţinerea expunerilor neperformante cu măsuri de restructurare în perioadele minime de monitorizare conform pct.38 alin.13 lit.b) din Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările și completările ulterioare, aspect care a favorizat ca anumite expuneri să nu fie menţinute în categoria expunerilor neperformante, în perioada minimă de monitorizare, ulterior efectuării unor operaţiuni de restructurare;
formalizarea şi implementarea de criterii de ieşire din categoria creditelor neperformante, conform pct.38 alin.12 din Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările și completările ulterioare, aspect care a favorizat recunoaşterea unor expuneri ca fiind performante în prima lună în care serviciul datoriei a scăzut sub pragul de 90 de zile, fără aplicarea unei perioade minime de monitorizare;
proceduri pentru implementarea recunoaşterii neperformanţei conform pct.38 alin.11 din Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările și completările ulterioare, aspect care a favorizat nerecunoaşterea stării de neperformanţă pe baza principiului contaminării expunerilor, în cazul unor debitori care înregistrau alte expuneri neperformante;
identificarea unor debitori corporate pentru care banca a efectuat multiple operaţiuni de înlocuire a expunerii ca urmare a dificultăţilor financiare, acestea nefiind considerate însă ca fiind depreciate, aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.86 lit.b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale pct.59 din IAS 39, cu modificările şi completările ulterioare;
neverificarea de către instituţia de credit a expunerilor aferente unor debitori cu rezidenţa într-o țară terță, expuşi riscului valutar, în scopul evaluării capacităţii de rambursare în condiţii de depreciere severă a monedei, aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.22 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare.

Aici poti studia cauzele si amenzile aplicate de BNR.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)