AMR, CNIPMMR și ARB colaborează pentru dezvoltarea mediului de afaceri și a autorităților locale Asociația Municipiilor din România (AMR), Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) și Asociația Română a Băncilor (ARB) au semnat astăzi, 26 iulie 2017, un Protocol de Colaborare pentru susținerea inițiativelor și programelor care contribuie la dezvoltarea economică a României și la menținerea unui dialog continuu și aplicat între finanțatori, investitori și administrația publică locală.
Protocolul de Colaborare tripartit vizează implementarea unor proiecte comune, colaborarea ȋn vederea îmbunătățirii cadrului legislativ în domeniile economic, financiar-bancar și administrație publică, precum şi identificarea unor soluții comune pentru promovarea de iniţiative şi formularea de propuneri către decidenţi locali sau europeni.
AMR, CNIPMMR și ARB și-au propus să contribuie la îmbunătăţirea modului de implementare a
programelor UE destinate creșterii competivității întreprinderilor mici și mijlocii,la identificarea nevoilor specifice de dezvoltare și a celor curente de finanțare pentru IMM- uri și start-up-uri și la modalitatea de soluționare pe viitor prin intermediul programelor naționale și europene.
„Constatăm că pentru a identifica viitoarele provocări și nevoi pentru sprijinirea IMM-urilor este nevoie de o mai bună colaborare între autoritățile publice locale, mediul de afaceri și mediul bancar. Prin semnarea acestui protocol ne propune m să identificăm instrumente concrete pentru crearea de medii favorabil e antreprenoriatului, facilitare a accesului IMM-urilor la finanțare, sprijinirea IMM
-urilor de pe piața unică, promovarea competențelor și inovării IMM-urilor. Este nevoie ca autorități
le locale să poată să promoveze condiții care să asigure extinderea întreprinderilor și pentru realizarea acestui obiectiv, îmbunătățirea cadrului legislativ reprezintă o prioritate. În calitate de raportor pe programul COSME, îmi propun să promovez o mai bună integrare a preocupărilor autorităților locale, în sprijinirea competivității IMM-urilor, în următoarea perioadă de programare” , a declarat Robert Sorin Negoiţă, preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România.
“Protocolul semnat astăzi vizează în pr incipal dezvoltarea ecosistemului de afaceri la nivel local prin
instrumente ca HUB-uri, acceleratoare de afaceri sau incubatoare de afaceri. În egală măsură, ne dorim atragerea de investiții, promovarea exporturilor și aplicarea conceptului “smart adminis
tration” prin digitalizarea serviciilor publice și e-guvernare. Avem convingerea că parteneriatele încheiate vor contribui la trecerea spre o etapă superioară de colaborare cu administrația în beneficiul mediului de afaceri și dezvoltării economiei în ansamblu”, a menționat Florin Jianu, președintele
Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.“
Asociaţia Română a Băncilor are ca obiectiv strategic contribuția sistemului financiar bancar la
prosperitatea economică a României, iar prin semnarea acestui protocol tripartit ne propunem să colaborăm mai strâns pentru dezvoltarea mediului de afaceri și la creșterea bunăstării românilor și a comunităților din care aceștia fac parte.

Integrarea intermedierii financiare pentru creșterea gradului de accesare a fondurilor europene, dezvoltarea Parteneriatului Public Privat și finanțarea proiectelor mari de investiții reprezintă unul dintre pilonii strategici ai ARB, alături de Educația Financiară și Agenda Digitală. Potențialul de creditare a întreprinderilor mici și mijlocii este semnificativ, în condițiile în care îndatorarea companiilor la băncile locale ocupă o pondere de 13,3% în PIB.

Ne propunem să contribuim la încurajarea antreprenoriatului, în România fiind 2,2 IMM- uri / 100 locuitori, față de o medie europeană de 4,5 IMM/ 100 locuitori. Protocolul de colaborare va permite dezvoltarea unor proiecte integrate pentru sprijinirea dezvoltării economice a României și creșterea bunăstării cetățenilor”, a declarat Sergiu Oprescu, președintele Consiliului Director al Asociației Române a Băncilor.
Protocolul de Colaborare se încheie pe o perioadă de doi ani de la data semnării acestuia și poate fi prelungit prin act adițional.
Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)