Asociația Română a Băncilor (ARB) și Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) doresc să aducă la cunoștința opiniei publice că instituțiile de credit membre respectă legislația și reglementările aplicabile în România.

În desfășurarea activității, instituțiile de credit au acționat în conformitate cu legile în vigoare și cu cerințele impuse de autoritățile de supraveghere și reglementare naționale și internaționale și de impunere. Instituţiile de credit operează într-un cadru strict reglementat, iar înregistrările contabile sunt validate de auditori independenţi cu reputaţie, al căror profesionalism este recunoscut la nivel internaţional.

Asociaţia Română a Băncilor și Consiliul Patronatelor Bancare din România îşi asumă un rol activ în promovarea unui dialog deschis şi constructiv cu autoritățile și vor solicita organizarea unor sesiuni de lucru cu Ministrul Finanțelor Publice pentru a prezenta poziția și argumentele comunității bancare şi a înţelege priorităţile si provocările instituţiei publice.
Rezultatele financiare ale sistemului bancar din ultimii ani au fost influențate de efectele crizei economice, de măsurile impuse pentru întărirea rezilienței sectorului, de reducerea riscului de credit prin acoperirea creditelor neperformante cu provizioane, de reducerea dobânzilor și de schimbarea modului de calcul prin conversia la standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) începând cu anul 2012.
Măsurile menționate au avut la bază reglementările Băncii Naționale a României şi ale Autorității Bancare Europene privind derularea activității bancare și standardele internaționale de raportare financiară. Provizioanele se înregistrează în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate.
Sistemul bancar românesc și-a demonstrat stabilitatea structurală pe parcursul crizei și în perioada post- criză, prin menţinerea la nivel adecvat a indicatorilor de solvabilitate și lichiditate.
Indicatorul de lichiditate imediată era de 40% la finele anului 2016. Indicatorul de solvabilitate la nivelul sistemului bancar era de 19,80%, la fi nele lunii martie 2017.
Menținerea indicatorului de solvabilitate peste dublul pragului minim stabilit conform cadrului de reglementare european CRD IV/CRR, de 8%, s-a făcut ȋn principal prin aport de capital suplimentar din partea acționarilor. În perioada 2008 -2016, capitalul social a fost majorat de către bănci cu 3,5 miliarde euro.
În perioada crizei economico- financiare, România nu a fost nevoită să sprijine cu bani publici sectorul bancar. Contribuţia sectorului bancar la stabilitatea financiară a României a fost substanțială şi efectivă în ceea ce priveşte menţinerea expunerilor financiare în România, în special pe parcursul perioadelor de criză financiară severă când opţiunile de finanţare dispăruseră în totalitate.
Sectorul bancar a furnizat lichiditate atât sectorului privat cât şi sectorului public (titluri de stat, credite acordate proiectelor şi programelor derulate din fonduri publice, împrumuturi acordate municipalităţilor) ceea ce a sprijinit capacitatea statului de a funcţiona la parametri normali, inclusiv în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor sociale (salarii, pensii, alocaţii sociale, etc.) şi a programelor de investiţii publice.
Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)