sediu BNR

Banca Centrală Europeană (BCE) a încheiat un Memorandum de înțelegere multilateral cu autoritățile naționale competente (ANC) ale celor șase state membre ale UE care nu participă la supravegherea bancară europeană. Memorandumul va asigura un cadru prin intermediul căruia România, Cehia, Danemarca, Polonia, Suedia și Ungaria vor face schimb de informații și își vor coordona activitățile de supraveghere.

Acordul urmărește să intensifice în continuare cooperarea în materie de supraveghere la nivel european, pe fundamentul relațiilor de cooperare deja solide dintre BCE și ANC ale statelor membre ale UE care nu participă la supravegherea bancară europeană, dezvoltate prin activitatea desfășurată de Autoritatea bancară europeană.

Memorandumul asigură un cadru prin intermediul căruia statele membre vor face periodic schimb de informații cu privire la teme și aspecte din sfera supravegherii care vizează instituțiile transfrontaliere supravegheate, precum și la metodologii, abordări și priorități aferente acestui domeniu.

Totodată, Memorandumul încurajează BCE și ANC să se informeze reciproc cu privire la măsurile planificate care pot fi relevante pentru atribuțiile altei autorități, ceea ce va putea contribui la reducerea riscurilor de fragmentare pe piețele bancare europene în perioadele de criză.

BCE dorește să consolideze cooperarea cu ANC ale statelor membre care nu participă la supravegherea bancară europeană deoarece sectoarele bancare ale acestora sunt strâns interconectate. Unele bănci supravegheate de BCE au filiale în statele membre respective sau expuneri semnificative din credite față de acestea și își desfășoară o mare parte din activități în țările respective. La rândul lor, unele instituții cu sediul în statele membre care nu participă la supravegherea bancară europeană au o prezență semnificativă în jurisdicțiile aflate sub supravegherea bancară europeană.

Potrivit documentului, Băncii Naţionale a României îi sunt încredinţate sarcini specifice privind supravegherea prudenţială a institutiilor de credit in conformitate cu Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a României, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și capitalul adecvare, aprobată prin Legea nr. 227/2007, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a entităților de asigurare și/sau de reasigurare, firme de investiții și companii de administrare a activelor dintr-un conglomerat financiar.

De asemenea, BNR va trebui să coopereze și să împărtășească informații de la fața locului – verificări, inspecții la fața locului și investigații interne.Rolul Băncii Naționale va însemna inclusiv partajarea priorităților de supraveghere și coordonarea programelor de examinare a supravegherii, potrivit documentului BCE.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)