După un an 2015 atipic în istoria Băncii Transilvania, primul trimestru al acestui an s-a înscris în linia back to business pentru BT, cu o serie de proiecte noi care au ca obiectiv creşterea eficienței operaționale, pregătirea terenului pentru tot ce înseamnă multi-canale de vânzare&digitalizare, precum şi modernizarea rețelei de sucursale şi agenții.

Veniturile operaționale BT au ajuns la 599,1 milioane lei, cu 10,7% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015, când erau 541,3 milioane lei. Profitul net BT la 31 martie 2016 este de 228,5 milioane lei, mai mare cu 50,8% față de perioada similară a anului 2015.

Activele Băncii Transilvania sunt de 46,12miliarde lei, din care creditele nete reprezintă 25,5 miliarde lei, în creştere cu 1,5% față de soldul creditelor nete la sfârşit de 2015.

Banca Transilvania a continuat susținerea spiritului antreprenorial românesc prin finanțare: în primul trimestru al acestui an au fost acordateaproape 35.000 de credite noi, în valoare totală de peste 1.377 milioane lei, beneficiari fiind companii și persoane fizice.

Ömer Tetik, Directorul General al Băncii Transilvania, declară: „Primul trimestru din 2016 ne arată o creştere bună, sustenabilă a creditării şi a numărului de operațiuni. Ţinta noastră este să folosim baza dată de situațiile financiare solide prin investirea în proiecte noi, modernizarea rețelei de unități, digitalizare, automatizare şi modernizarea fluxurilor, aşa încât banca noastră să devină un convenience store. Dorim să creştem veniturile prin volume mai mari, fără a creşte costurile pentru clienți”.

Rezultatele activităţii curente a Băncii Transilvania, în primul trimestru 2016:
• Profitul net BT este de 228,5 milioane lei;
• Numărul de operaţiuni derulate prin conturi BT a crescut cu peste 13% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015, iar ritmul de creştere al veniturilor din comisioane operaționale a fost de 16%;
• BT a continuat să se focuseze pe sectorul IMM, în trimestrul I 2016 acordând clienţilor aproape 4.000 de credite noi;
• Raportul credite/depozite este mai eficient, crescând de la 65% la sfârşit de 2015, la 69% la sfârşitul primului trimestru din 2016;
• Eficiența operațională BT s-a corectat semnificativ, raportul cost/venit fiind de 45,2%, chiar dacă cheltuiala cu contribuția la Fondul de Garantare al Depozitelor a fost înregistrată în acest trimestru, fiind aferentă întregului an;
• Banca Transilvania are, la 31martie 2016, un portofoliu de 2,60 milioane carduri, care au generat tranzacții cu aproape 25% mai mari față de perioada similară a anului precedent. Cota de piață a băncii privind volumul tranzacțiilor cu carduri este de 19%. BT are 286.000 de carduri de credit, prin programul de loialitate STAR.

Alte informații financiare:
• BT a înregistrat la 31 martie 2016 cheltuieli nete cu ajustări de depreciere şi provizioane de 59,6 milioane lei (incluzând impactul scoaterii în afara bilanțului a 296 milioane lei);
• Creditele neperformante, cu restanţe mai mari de 90 de zile, reprezintă 9,04% din totalul portofoliului de credite al BT;
• Acoperirea creditelor neperformante cu provizioane aferente şi garanţii ipotecare este în continuare la un nivel confortabil,de 119,84%, în conformitate cu apetitul de risc al băncii;
• Soldul total al ajustărilor de valoare (provizioanelor şi alte ajustări) este de 3.456 milioane lei, la data de 31.03.2016, reprezentând 11,9% din totalul creditelor;
• Solvabilitatea BT, luând în considerare profitul trimestrului I 2016şi propunerea de dividend special este de 18,20% (fără profit este de 17,40%).

Cele mai importante Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor BT

În 27 aprilie a.c. a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor Băncii Transilvania, iar cele mai importante hotărâri sunt următoarele:
• Majorarea capitalului social al băncii cu suma de 620.000.000 lei prin emisiunea a 620.000.000 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune. Aceasta se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2015, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare 31 mai 2016.
• Alegerea unui membru nou în Consiliul de Administrație BT, ca urmare a unui post vacant, pentru perioada rămasă până la finalul mandatului actualului CA, şi anume aprilie 2018. Acesta este Doru Lionăchescu, Preşedinte-Fondator şi Partener Principal al Capital Partners.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)