”Pe fondul menținerii și intensificării pandemiei COVID-19 la nivel național, evoluția standardelor de creditare în cel de-al treilea trimestru al anului 2020 a fost una divergentă. Astfel, în cazul creditelor destinate populației pentru achiziția de locuințe și terenuri, majoritatea băncilor au raportat păstrarea nemodificată a condițiilor de creditare față de trimestrul precedent, restul băncilor decizând fie înăsprirea într-o oarecare măsură, fie relaxarea standardelor de creditare. În ceea ce privește creditul de consum, proporțiile băncilor au fost aproximativ egale pentru toate cele trei tipuri de măsuri (înăsprire, menținere constantă, relaxare)”, se arată în cel mai recent ”Sondaj privind creditarea companiilor nefinanciare și a populației” realizat Banca Națională a României.

Sondajul este efectuat trimestrial de BNR în lunile ianuarie, aprilie, iulie și octombrie. Are la bază un chestionar (publicat în cadrul analizei din mai 2008) care este transmis primelor 10 bănci alese după cota de piață aferentă creditării companiilor și populației. Aceste instituții dețin aproximativ 80 la sută din creditarea acestor sectoare.

Toate instituțiile de credit participante la sondaj au menținut relativ constante standardele de creditare aferente companiilor nefinanciare, aspect benefic pentru acest sector având în vedere nevoia sporită de lichiditate din această perioadă pe fondul efectelor negative generate de pandemia COVID-19, consemnează studiul Băncii Centrale. Pe de altă parte, așteptările pentru perioada următoare (T4 2020) sunt mixte. În cazul creditelor imobiliare destinate populației, aproximativ jumătate dintre bănci estimează menținerea constantă a standardelor, în timp ce cealaltă jumătate mizează fie pe relaxarea, fie pe înăsprirea într-o anumită măsură a acestora. În cazul creditelor de consum, o majoritate covârșitoare a băncilor (peste 80 la sută) estimează păstrarea nemodificată a condițiilor de creditare. În cazul creditelor acordate companiilor nefinanciare, o pondere mai mare de bănci estimează înăsprirea într-o anumită măsură a standardelor de creditare comparativ cu cele care estimează relaxarea acestora (procent net de circa 18 la sută).

Standardele de creditare, atât la nivel agregat, cât și în structură (pentru toate categoriile de companii, indiferent de mărimea acestora, și pentru toate maturitățile), s-au menținut relativ constante în T3 2020. Pentru T4 2020, un procent net de circa 18 la sută din instituțiile de credit apreciază că standardele de creditare se vor înăspri. În T3 2020, termenii creditării, în opinia băncilor, s-au manifestat eterogen. Prima solicitată pentru creditele mai riscante și cerințele de colateral au crescut în cazul a circa 18 la sută, respectiv aproximativ 15 la sută din bănci. Spread-ul ratei medii de dobândă la credite față de IRCC/ROBOR 1M a înregistrat o relaxare în cazul a 18 la sută din instituțiile de credit, în timp ce pentru alți termeni ai creditării un procent marginal din bănci au raportat modificări. Marea majoritate a băncilor (în procent de 85 la sută) au declarat că cererea de credite din partea companiilor s-a menținut aproximativ constantă la nivelul sectorului companiilor nefinanciare.

Pentru T3 2020, mai multe bănci (un procent net de circa 30 la sută) au apreciat că riscul de credit asociat companiilor nefinanciare s-a majorat. Analizând pe sectoare de activitate se observă în cazul sectoarelor turism și transport este dominantă ponderea instituțiilor de credit care au apreciat că riscul de credit asociat este în creștere. De asemenea, în T3 2020, băncile au raportat și o creștere a solicitărilor de credit respinse, deși într-o pondere relativ mai scăzută (procent net de 11 la sută).

Băncile, în procent net de doar circa 8 la sută, au indicat o creștere a cererii de credite din partea companiilor nefinanciare în T3 2020. Marea majoritate a instituțiilor de credit (85 la sută) au raportat menținerea constantă a cererii de finanțare din partea firmelor (Grafic 1.5). În structură, doar în cazul creditelor pe termen scurt acordate IMM ponderea băncilor care au declarat că cererea s-a menținut constantă este minoritară. Pentru T4 2020, asemenea evoluției din trimestrul anterior, instituțiile de credit, într-o proporție covârșitoare (circa 97 la sută), apreciază că cererea de credite corporative se va menține relativ neschimbată.

Standardele de creditare pentru populație în cel de-al treilea trimestru al anului 2020 au avut o evoluție divergentă. Astfel, în cazul creditelor destinate populației pentru achiziția de locuințe și terenuri, majoritatea băncilor (58 la sută) au raportat păstrarea nemodificată a condițiilor de creditare față de trimestrul precedent, 22 la sută le-au înăsprit într-o oarecare măsură, în timp ce 20 la sută le-au relaxat. În ceea ce privește creditul de consum, proporțiile băncilor au fost aproximativ egale pentru toate cele trei tipuri de măsuri (înăsprire, menținere constantă, relaxare).

Așteptările pentru perioada următoare (T4 2020) se mențin mixte: aproximativ jumătate dintre bănci estimează menținerea constantă, iar cealaltă jumătate mizează fie pe relaxarea (30 la sută), fie pe înăsprirea (21 la sută) într-o anumită măsură a standardelor de creditare aferente creditelor imobiliare, în timp ce în cazul creditelor de consum o majoritate covârșitoare a băncilor (peste 80 la sută) estimează păstrarea nemodificată a condițiilor de creditare.

Termenii creditării care au contribuit la înăsprirea standardelor de creditare aferente creditelor imobiliare au fost spread-ul ratei medii de dobândă la credite față de IRCC/ROBOR (procent net de 6 la sută), ponderea maximă a creditului în valoarea garanției imobiliare (LTV) (procent net de 18 la sută) și ponderea maximă a serviciului datoriei lunare în venitul lunar (procent net de 6 la sută).

În cazul creditelor de consum, spread-ul ratei medii de dobândă la credite față de IRCC/ROBOR (procent net de 17 la sută) și plafonul maxim pentru valoarea creditului (procent net de 31 la sută) au înregistrat relaxări.

Instituțiile de credit au raportat o creștere a cererii de credite în T3 2020 într-o proporție de 58 la sută în cazul creditelor destinate achiziției de locuințe și terenuri și de 70 la sută în cel al creditelor de consum. Așteptările pentru următorul trimestru (T4 2020) sunt preponderent de menținere constantă a cererii pentru credite în cazul ambelor categorii de credite destinate populației.

Ponderea solicitărilor de credit respinse a rămas relativ nemodificată pentru o proporție ridicată dintre băncile respondente, atât în cazul creditelor imobiliare, cât și în cel al creditelor de consum.

Pentru cel de-al treilea trimestru al anului curent 45 la sută dintre bănci consideră că evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale a fost relativ constantă, 33 la sută estimează că acestea au crescut într-o anumită măsură, în timp ce 22 la sută au raportat o oarecare scădere a prețului locuințelor. În următoarea perioadă (T4 2020), majoritatea băncilor (88 la sută) mizează pe menținerea nemodificată a prețurilor sau scăderea într-o oarecare măsură a acestora.

Conform evaluărilor instituțiilor de credit din T3 2020, cererea pentru creditele imobiliare a fost moderat mai mare sau substanțial mai mare (57 la sută), în timp ce 16 la sută consideră că interesul populației pentru împrumuturi destinate achiziției de locuințe și terenuri a fost substanțial mai scăzut. Aproximativ 26 la sută dintre bănci au semnalat o păstrare neschimbată a cererii. Pentru ultimul trimestru al anului curent majoritatea băncilor autohtone (84 la sută) estimează menținerea contantă a cererii de credite pentru locuințe. În același timp, ponderea solicitărilor de împrumuturi destinate achiziției de locuințe și terenuri a fost relativ mai mică în T3 2020 (-2 la sută procent net).

Instituțiile de credit au raportat în proporție de 70 la sută creșterea cererii pentru creditele de consum în T3 2020, în timp ce restul de 30 la sută consideră că aceasta s-a menținut relativ nemodificată. În funcție de categoria de credit de consum, evoluțiile au fost următoarele: în cazul creditelor de consum garantate cu ipoteci, cele mai multe bănci (62 la sută) au semnalat păstrarea nemodificată a cererii, în timp ce în cel al creditelor de consum negarantate cu ipoteci și al cardurilor de credit majoritatea instituțiilor respondente (aproximativ 70 la sută) consideră că cererea pentru aceste segmente de credit a crescut moderat sau substanțial. Pentru perioada următoare (T4 2020), băncile estimează preponderent menținerea constantă a cererii pentru toate categoriile de credite de consum (Grafic 2.9). În ceea ce privește solicitările de credite de consum respinse în T3 2020, 46 la sută dintre băncile respondente au raportat menținerea constantă a ponderii acestora, 34 la sută consideră că proporția cererilor de credite respinse a fost moderat mai scăzută, iar în cazul a 19 la sută dintre bănci respingerile au fost moderat mai frecvente.

Editor BankingNews

Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.

Leave a Reply

  • (not be published)