Băncile membre ale Consiliului Patronatelor Bancare din România, consecvente obiectivului lor de creștere a transparenței în relația cu consumatorii, au aderat la un set comun de principii structurate sub forma unui Cod de Bune Practici Bancare în Relația cu Debitorii Consumatori, pe care l-au lansat astăzi în consultare publică.
Băncile semnatare– Banca Comercială Română, Bancpost, ING Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank
– și-au propus ca prin lansarea codului, după o perioadă de discuții publice intense și uneori controversate privind situațiile debitorilor consumatori aflați în situații dificile, să evidențieze măsurile pe care deja le adoptă și pe care le au în vedere și în viitor, precum și angajamentul asumat de a trata cu toată seriozitatea clienții aflați în reală dificultate.
După cum se subliniază și în preambulul documentului lansat astăzi, dinamica dezvoltării economice a ultimilor 15 ani și diversificarea serviciilor financiare într-o piață din ce în ce mai competitivă a avut efecte pozitive și pentru standardul de via ță al populației, permițând consumatorilor români să își materializeze planurile de a avea o locuință sau de a cump ăra bunuri de folosință îndelungată.
Din păcate, există și situații când în procesul materializării unor astfel de dorințe ale debitorilor consumatori de bună credință apar situații neprevăzute –unele chiar extreme – ce pot afecta inclusiv capacitatea acestora de a-și onora obligațiile față de creditori. De-a lungul timpului, instituțiile de credit au dezvoltat și propus soluții debitorilor consumatori aflați în astfel de situații dificile . Unele dintre
aceste soluții sunt cunoscute, altele sunt mai puțin cunoscute. Tocmai de aceea, semnatarii Codului de bune practici consideră că este benefic pentru relațiile dintre consumatori și instituții de credit să existe o comunicare proactivă asupra existenței unor astfel de posibile soluții în cazul apariț iei unor situații dificile.
Fără a stabili sau a-şi propune să identifice măsuri comune de ordin comercial, Codul conţine atât posibile măsuri de sprijinire a clienţilor ce se confruntă cu situaţii generate de dificultăţi financiare,
în vederea depăşirii acestora, cât şi principii de prevenire a situaţiilor de neplată a creditelor.
Consultarea publică a Codului va putea fi realizată pe site -ul Consiliului Patronatelor Bancare din România (www.cpbr.ro), sugestiile și propunerile putând fi trimise atât direct în sec țiunea de Consultare Publică a site-ului, c ât și la adresa de e-mail consultare@cpbr.ro în următoarele șase
luni, până la finele lunii ianuarie 2018.
Băncile semnatare își manifestă speranța unui schimb de idei cât mai obiectiv și mai constructiv în
perioada consultării publice și sunt încrezătoare că acest cod va fi însușit în perioada următoare de
cât mai multe instituții de credit.

Cele cinci bănci care compun CPBR în prezent dețin peste o treime din totalul activelor bancare din sistem, angajații acestora reprezentând circa 30% din totalul salariaților din sectorul bancar.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)