In 30 ianuarie 2014 s-a incheiat termenul de inscriere a institutiilor de credit invitate sa participe la Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii.  Astfel, Fondul demareaza procedurile de semnare a conventiilor de garantare cu cei 20 de finantatori inscrisi in “Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii”, urmand ca in cel mai scurt timp, aceste credite sa fie disponibile pentru antreprenori.

20 de banci au semant conventii: Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale, CEC Bank, ING Bank, Banca Romaneasca, Banca Comerciala Carpatica, Intesa San Paulo Bank, Alpha Bank, Banca Comerciala Romana, Unicredit Tiriac Banc, Piraeus Bank, Bancpost, Leumi Bank, Ate Bank, Banca Italo-Romena, Banca Comerciala Feroviara, Volksbank, OTP Bank, Marfin Bank, Nexte Bank.

Beneficiarii acestui program sunt IMM-urile care la data aprobarii creditului indeplinesc cumulativ criteriile  de eligibilitate prevazute la art.3 alin(1) din OUG 92/2013.

Valoarea plafonului de garantare aprobat este de 2 miliarde lei, bancile  solicitand un plafon de garantii ce depaseste suma de 3 miliarde de lei.

Acest program guvernamental ofera intreprinzatorilor  posibilitatea de a accesa linii de credit pentru capital de lucru in valoare de maxim 5.000.000 lei/I.M.M., garantate de catre FNGCIMM in procent de maxim 50% din valoarea finantarii, exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare, pe o perioada de maxim 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 12 luni.
Garantia se va acorda la cererea bancii, dupa aprobarea liniei de credit, cu o rata a dobanzii ROBOR + maxim 3,5/ an, iar prima de garantare datorata de catre beneficiar este de 1,99%/an din valoarea garantiei aprobate.

Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finantarea capitalului de lucru, neputand fi utilizate pentru refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)