Orice banca are pla­nuri pentru sce­na­rii de dificultate din punctul de ve­de­re al lichidi­tatilor – cea mai mare sursa de pericol care pandeste o institutie de credit. BNR vine si le cere ban­cherilor acum sa identifice din timp sursele de fi­nantare de rezerva la care sa poata re­curge in cazul in care s-ar confrunta cu o reducere a ofertei de lichiditati din par­tea mai multor categorii de fur­ni­zori. Toate bancile trebuie sa aiba pre­ga­tite planuri amanuntite de finantare pentru situatia in care s-ar confrunta cu o criza de lichiditate, planuri care sa se dovedeasca robuste la nivel ope­ra­tional si fezabile chiar si in cazul in ca­re mai multe banci recurg la ace­leasi solutii, potrivit unui proiect al BNR de modi­fi­care a re­gu­la­men­tului pri­vind cadrul de ad­ministrare a ac­ti­vi­tatii institutiilor de credit.
Mai mult, bancile tre­buie sa-si testeze si sa-si actua­lizeze aces­te pla­nuri de ur­gen­ta in mod re­gulat, sa stabi­leasca linii clare de res­pon­sa­bili­tate in cadrul unei or­ganizatii si pro­ceduri bi­ne de­finite care sa aco­pere atat depasirea unor astfel de probleme tem­po­ra­re.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)