Bancpost a contestat în instanţă pro­cesul-verbal de constatare a con­tra­venţiei emis de Autoritatea Naţio­na­lă pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) care stabilea obli­gaţia de restituire către cli­enţi a dobânzilor perce­pu­te în ultimul deceniu pen­tru credite cedate de bancă în Olanda, astfel că aplica­rea sancţiunii se suspendă până când va fi stabilită o hotărâre judecă­to­rească de­fi­nitivă, potrivit infor­maţiilor trans­mise de bancă.

„Bancpost a contestat în instanţă procesul-verbal de constatare a contra­ven­ţiei realizat de ANPC. Din momentul contestării în faţa instanţelor de judecată şi până la momentul ră­mâ­nerii definitive a hotărârii judecătoreşti, toa­te măsurile stabilite prin procesul ver­bal sunt suspendate de drept, con­form legii“, a transmis Bancpost.

Vă reamintim că la începutul lunii august Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a anuntat ca a sanctionat contraventional Bancpost S.A. cu amenda in valoare de 150.000 lei, in data de 06.08.2018,  pentru incalcarea prevederilor legale privind practicile comerciale incorecte conform Legii 363/2007, cat si pentru afectarea intereselor economice ale consumatorilor, conform O.G. 21/1992(r2).

Bancpost este acuzata  ca  a cesionat creditele performante ale unor persoane fizice catre un SRL din Olanda.

Autoritatea considera ca societatea pentru care s-au cesionat creditele nu este autorizata ca banca sau IFN si nu avea dreptul sa incaseze dobanzi si comisioane de la consumatorii romani. Mai mult, banca nu si-a notificat clientii despre cesionarea creditelor.

Tot atunci Bancpost preciza: Instanta va decide legalitatea masurilor dispuse. Toate deciziile stabilite de ANPC sunt suspendate, conform legii. Creditele cesionate nu sunt incluse in tranzactia cu BT

Citeste stirea AICI

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)