În 18 noiembrie, BCR a informat investitorii cu privire la faptul că intenționează să organizeze întâlniri în următoarea perioadă, cu privire la o potențială emisiune inaugurală de obligațiuni de tip Senior Non Preferred denominată în RON, ce ar putea fi lansată în funcție de condițiile pieței.

Valoarea emisiunii avute în vedere va fi stabilită de Emitent și anunțată investitorilor în conformitate cu reglementările aplicabile pieței de capital.

În acest sens, agenția de rating Fitch a acordat viitoarelor obligațiuni de rang senior negarantate ale Băncii Comerciale Române un rating anticipat pe termen lung de BBB+(EXP), la nivelul actual al ratingului de emitent al BCR de BBB+ (perspectivă stabilă).

Acordarea unui rating final este condiționată de primirea de către Fitch a documentației finale din partea băncii, odată ce aceasta va fi disponibilă.

Se intenționează ca obligațiunile:

• să fie oferite și vândute investitorilor care sunt “investitori calificati” în sensul articolului 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE.
• să fie admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.

Valorile mobiliare descrise prin prezentul anunț nu au fost și nu vor fi înregistrate conform Legii Valorilor Mobiliare din Statele Unite ale Americii (“Legea privind Valorile Mobiliare”).

Valorile mobiliare descrise prin prezentul anunț nu vor putea fi oferite sau vândute în Statele Unite ale Americii sau către persoane din Statele Unite (astfel cum acești termeni sunt definiți în Regulamentul S din Legea privind Valorile Mobiliare) decât în temeiul unei excepții de la, sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul cerințelor de înregistrare prevăzute de Legea privind Valorile Mobiliare. Nu va avea loc o ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.

Distribuirea acestui anunț poate fi restricționată de lege. Persoanele care au luat cunoștință de conținutul acestui mesaj ar trebui să se informeze și să ia la cunoștință existența oricăror astfel de restricții. Orice încălcare a acestor restricții poate reprezenta o încălcare a legilor privind valorile mobiliare din jurisdicțiile relevante.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)