BCR a încheiat primul semestru al anului 2016 cu un profit net de 636 milioane LEI şi 4,1 miliarde LEI credite noi acordate; rata creditelor neperformante a scăzut la 14%, potrivit unui comunicat de presa remis BankingNews.ro.

Pe baza unui rezultat operaţional de 704,7 milioane LEI (156,8 milioane euro), BCR a realizat un profit net de 636 milioane LEI (141,5 milioane euro) în semestrul 1 2016, susţinut de îmbunătăţirea continuă a calităţii portofoliului. Rata creditelor neperfomante a scăzut la 14% comparativ cu 23,1% în iunie 2015, datorită eforturilor susţinute de reducere a moştenirii de credite cu probleme şi a îmbunătăţirii calităţii portofoliului de credite performante. Gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane s-a majorat, atingând un nivel foarte confortabil de80,9% în luna iunie 2016.

“BCR a continuat îmbunătăţirea bilanţului şi a menţinut un ritm de creditare solid. Mulţumim tuturor clienţilor şi partnerilor noştri pentru încredere şi loialitate. Avem responsabilitatea să le oferim soluţii simple, transparente şi profitabile. Satisfacţia clienţilor şi prosperitatea lor economică sunt certitudinile pe care ne bazăm în continuarea planurilor noastre ambiţioase de îmbunătăţire.

În contextul tuturor provocărilor economice şi legislative, Banca Comercială Română va rămâne consecventă misiunii sale. Suntem o ancoră pentru stabilitatea financiară a economiei şi o bancă a angajamentelor pe termen lung pentru oameni, companii şi instituţii publice. Romania are nevoie de infrastructură, are nevoie să fructifice oportunităţi economice, are nevoie să răspundă provocărilor sociale. BCR are capitalizare substanţială, lichiditate excelentă şi o solvabilitate semnificativă pentru a sprijini aceste priorităţi ale ţării noastre”, a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR.

Repere comerciale şi financiare în semestrul 1 2016
Banca Comercială Română a obţinut în semestrul 1 2016 un profit net de 636 milioane LEI (141,5 milioane EUR), susţinut de performanţa operaţionalăşide îmbunătăţirea continuă a calităţii portofoliului.

Rezultatul operaţional a fost de 704,7 milioane LEI (156,8 milioane EUR)cu 9,5% mai redus decât în anul precedent, 778,5milioane LEI(175,1milioane EUR), din cauza veniturilor operaţionale mai mici (afectate de impactul unei contribuţii reduse din derularea creditelor neperformante şi un mediu dominat de scăderea dobânzilor), precum şi a impactului înregistrării integrale în trimestrul 1 2016 a contribuţiei anuale către fondul de garantare a depozitelor.

În activitatea bancară dedicată persoanelor fizice, BCR a acordat volume noi de credite în valoare totală de 2,6 miliarde LEI, înregistrându-se vânzari solide de credite negarantate şi garantate -în special datorită faptului că programul Prima Casă a accelerat ca urmare a alocării unui plafon de garantare suplimentar, deja epuizat în prezent.

Pe segmentul de finanţări acordate companiilor, BCR a acordat 1,5 miliarde LEI noi volume de credite. Co-finanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri europene a fost de asemenea solidă, BCR deţinând o cota de piaţă de peste30% şiun portofoliu de peste 7,2 miliarde LEI co-finanţări acordate. Creşterea portofoliului de finanţări corporate este susţinută de un flux solid de afaceri de o calitate mai ridicată, în special pe categoriile de produse precum descoperit de cont, capital de lucru şi finanţarea lanţurilor de furnizori.

Veniturile nete din dobânzi au scăzut cu 7,8 %, la934,7 milioane LEI(EUR 208,0milioane), de la1.013,6 milioane LEI(237,9 milioane EUR) în semestrul 1 2015, considerând rezolvarea continuă a portofoliului de credite problematice, eforturile de a avea preţuri competitive pe piaţă şi un mediu dominat de o rată mai mică a dobânzii.
Veniturile nete din comisioane au crescut cu 3,6%, la354,1 milioane LEI(78,8 milioane EUR), de la341,9 milioane LEI(76,9milioane EUR) în semestrul 1 2015, pe seama comisioanelor mai ridicate pentru tranzacţii bancare.
Rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 27,1%, la156,3 milioane LEI(34,8 milioane EUR), de la 123,0 milioane LEI(27,7 milioane EUR ) în semestrul 1 2015datorită rezultatelor mai bune obţinute din vânzarea instrumentelor financiare.

Venitul operaţional a scăzut cu 1,8% la 1.473,0 milioane LEI (327,7milioane EUR) de la 1.500,5 milioane LEI(337,4 milioane EUR) în semestrul 1 2015, în special din cauza veniturilor nete din dobânzi mai reduse, parţial compensate de un venit mai ridicat din comisioane şi speze, dar şi de un rezultat din tranzacţionare mai ridicat.

Cheltuielile administrative generale în semestrul 1 2016 au ajuns la 768,4 milioane LEI(170,9 milioane EUR), mai mari cu 6,4% comparativ cu 722,0 milioane LEI (162,4 milioane EUR) în semestrul 1 2015, fiind impactate negativ de înregistrarea integrală a contribuţiei anuale către fondul de garantare a depozitelor în trimestrul 1 2016, comparativ cu înregistrarea pro-rata efectuată în trimestrul 1 2015. Ca atare, raportul cost-venita avansat la 52,2% în semestrul 1 2016, faţa de48,1 % în semestrul1 2015.

Costurile de risc şi calitatea activelor

Referitor la deprecierea activelor financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă prin profit şi pierdere, în semestrul 1 2016 s-a înregistrat o eliberare netă de provizoane în valoare de 69,3 milioane LEI (15,4milioane euro), faţă de 26,2 milioane LEI (5,9 milioane EUR) în semestrul 1 2015, datorită eforturilor reuşite de a îmbunătăţi calitatea portofoliului.

Rata NPL de 14%,la 30 iunie 2016, a fost semnificativ mai mică faţă de 23,1% la 30 iunie 2015, în pofida reducerii generale a portofoliului de credite determinată de recuperări, vânzări de portofolii NPL şi scoateri în afara bilanţului. Rata de acoperire cu provizioane a NPL s-a îmbunătăţit până la nivelul de 80,9%, aceasta situându-se la un nivel foarte bun de 113,8%, incluzând valoarea garantiilor.

Capitalizare şi finanţare

Rata de adecvare a capitalului conform standardelor locale (doar banca) în mai 2016 se afla la nivelul de 23%, semnificativ peste cerinţele obligatorii ale Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata de adecvare a capitalului calculata in conformitate cu standardele de raportare IFRS de21,6% (Grup BCR), în martie2016, arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură de una din cele mai solide poziţii de capital şi finanţare dintre băncile româneşti.

BCR îşi menţine în continuare rata de solvabilitate ridicată, dovedind astfel capacitatea şi angajamentul de susţinere a creşterii intermedierii financiarepentru persoane fizice şiclienţicorporate, consolidand şi mai mult capacitatea de generare a veniturilor din activităţile de bază.

Depozitele de la clienţi au crescut cu 2,9% la 43.848,1 milioane LEI (9.693,6 milioane EUR ) la 30 iunie 2016, faţă de 42.626,0 milioane LEI (9.422,2 milioane EUR ) la 31 decembrie 2015, considerând faptul că dezvoltarea pozitivă a depozitelor retail a fost însoţită de o creştere a depozitelor corporate. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, în timp ce banca beneficiază de surse de finanţare diversificate, incluzând compania mamă.

BCR se concentrează pe creditarea în lei, cu scopul de inversa pe termen mediu şi lung mixul de valute din portofoliul de credite în favoarea monedei locale şi pentru a utiliza la maximum capacitatea puternică de auto-finanţare în lei.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)