BNR dispune de doua posturi vacante in cadrul directiei Juridice. BNR angajeaza Consilier juridic – 2 posturi.  Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 25 martie 2016

Atribuţiile principale ale postului

analizează proiectele de acte normative transmise băncii de către alte autorități, în domeniile în care Banca Națională a României are atribuții și propune avizarea sau formularea de observații;
colaborează cu structurile organizatorice de specialitate la redactarea proiectelor de acte normative elaborate de Banca Națională a României și la emiterea proiectelor de reglementări interne, acordând asistență juridică în acest scop și le avizează;
acordă asistență juridică structurilor organizatorice din cadrul Băncii Naționale a României, pe probleme specifice activității serviciului;
participă, alături de structurile organizatorice de specialitate la organizarea și desfășurarea activității de sistematizare și uniformizare a actelor cu caracter normativ emise de Banca Națională a României;
realizează materiale de informare și note pe aspecte juridice sau de natură legislativă, care privesc domeniile de competență ale Băncii Naționale a României, prin prisma activității și atribuțiilor serviciului;
informează periodic toate structurile organizatorice asupra reglementărilor care prezintă interes pentru activitatea Băncii Naționale a României, precum și a celor de interes general.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

studii superioare absolvite cu examen de licenţă în ştiinţe juridice;
studii de masterat absolvite cu examen de disertaţie în drept bancar, poate constitui un avantaj;
cunoştinţe de operare pe calculator (Pachetul MS Office şi Internet Explorer);
experienţă profesională de minimum 3 ani în specialitatea juridică, dovedită prin documente;
cunoaşterea limbii engleze.
Competenţe comportamentale

orientare către performanţă;
comunicare eficientă;
cooperare;
integritate organizaţională;
managementul relaţiilor strategice.

Modalitatea de aplicare
Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro până la data de 25 martie 2016 (inclusiv).
Candidaţii vor transmite următoarele documente:

chestionar tip: formular editabil ;
scrisoare de intenție;
Curriculum Vitae – model european: pdf , doc ;
copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
carte de identitate;
certificat de căsătorie, dacă este cazul;
adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)