BNR a fost  desemnată autoritate competentă responsabilă cu asigurarea respectării reglementărilor europene privind prestatorii de servicii de plată. Mai precis, Guvernul a aprobat ieri un proiect de lege prin care BNR devine autoritatea competentă pentru stabilirea sancțiunilor UE privind nerespectarea comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul.

Proiectul de lege se referă la Regulamentul european care se aplică începând cu 8 iunie 2015 şi în baza căruia se limitează la 0,2% comisioanele interbancare pentru tranzacţiile efectuate cu carduri de debit şi la 0,3% pentru cardurile de credit.

Potrvit proiectului, prin sintagma “prestatori de servicii de plată” se înțelege:

a) prestatorii de servicii de plată care emit și/sau acceptă plata cu cardul, prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;

b) persoanele juridice, în calitate de beneficiari ai plăților în sensul Regulamentului (UE) 2015/751;

c) societățile care administrează schemele de plată cu cardul, atât cele cvadripartite cât și cele tripartite care desfășoară activități pe teritoriul României;

d) entitățile de prelucrare;

e) prestatorii de servicii tehnice în legătură cu cardurile.

Potrivit legii adoptate, Banca Naţională a României va aplica sancţiuni administrative pentru încălcarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2015/751 și poate dispune măsuri de remediere, după caz.

Măsurile de remediere şi sancţiunile administrative dispuse trebuie să fie eficiente, proporţionale cu faptele și deficiențele constatate şi de natură a avea un efect descurajant.

În exercitarea atribuțiilor, Banca Naţională a României poate:  
a) să solicite entităților prevăzute  date, informaţii, contracte sau orice alte documente, inclusiv rapoarte şi opinii externe, pe care le consideră necesare;
b) să efectueze investigații, inclusiv prin inspecții on-site, la sediul prestatorilor de servicii de plată, societăților care administrează schemelor de plată cu cardul, prestatorilor de servicii tehnice și entităţilor de prelucrare;
c) să coopereze cu alte autorităţi naţionale şi autorităţi competente din state membre ale Uniunii Europene;
d) să prelucreze orice date și informații relevante, inclusiv  date cu caracter personal, cu privire la operațiunile care fac obiectul Regulamentului (UE) 2015/751, cu respectarea reglementărilor legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal .

Dacă se constată încălcarea dispozitiilor regulamentului european, Banca Naţională a României poate aplica sancţiuni administrative, de la avertismente scrise, la măsuri administrative concomitente sau suspendarea temporară de a presta servicii de plată.

Ce prevede Legea:

– avertisment public prin care se indică persoana responsabilă și fapta săvârșită;

– amendă cuprinsă între 10.000 lei şi 100.000 lei, aplicabilă prestatorilor de servicii de plată

– amendă cuprinsă între 200.000 lei şi 1.000.000 lei, aplicabilă societăților care administrează schemele de plată cu cardul

– amendă până la de două ori valoarea profiturilor obținute sau a pierderilor evitate de către persoana responsabilă, în măsura în care acestea pot fi determinate, aplicabilă prestatorilor de servicii de plată în situația în care nu au fost remediate, în termenele prevăzute în actul prin care s-a dispus respectiva sancțiune, deficiențele pentru care s-au aplicat sancțiunile administrative

– amendă cuprinsă între 1.000 lei şi 50.000 lei, aplicabilă beneficiarilor plăților, entităților de prelucrare și prestatorilor de servicii tehnice în legătură cu cardurile

–  suspendarea temporară a dreptului prestatorilor de servicii de plată de a presta servicii de plată de tipul celor care fac obiectul Regulamentului (UE) 2015/751 până la remedierea situației care a determinat suspendarea

–  suspendarea dreptului de acces la sistemele de plăți până la remedierea situației care a determinat suspendarea.

În schimb, noua lege prevede, potrivit articolului 4, ca ANPC să fie autoritatea naţională responsabilă cu supravegherea relaţiei dintre prestatorii de servicii de plată şi consumatori.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)