Creditarea a frânat în septembrie, înregistrând un avans de doar 7,7%. Potrivit Băncii Naționale, ritmul de creştere al creditării încetineşte, iar măsurile macroprudenţiale implementate de BNR, aplicate din ianuarie 2019, reprezintă principalul factor de descurajare. Iar acest aspect a fost semnalat chiar de guvernatorul Băncii Centrale, Mugur Isărescu, în luna august.

Mugur Isărescu recunoaște că măsurile “au actionat destul de puternic în sensul limitării creditării”

“Creditarea creşte în termeni nominali sub creşterea PIB-ului… Ce mai trebuie să avem în vedere, că încetineşte. Nu mult, dar încetineşte creditarea pe mai multe sectoare, creditarea în lei, mă refer, şi aici încep să apară discuţiile legate de factorii care duc duc la această încetinire. Părerea noastră şi în special părerea mea este că măsurile macroprudenţiale pe care le-am luat la sfârşitul anului trecut începând cu acest an reprezintă principalul factor care a descurajat creditarea”, spunea Mugur Isărescu.

Conform statisticilor Bancii Centrale, creditul neguvernamental a crescut pentru a șaptea lună la rând în septembrie, cu un ritm lunar de 0.8% la 266.8 miliarde lei – nivel record.

Însă, dinamica creditarii de la an/an a decelerat la 7.7% în septembrie – minimul din iunie.

La nouă luni creditul neguvernamental s-a majorat cu 7.8% an/an și cu 6.2% ytd, evoluție susținută de nivelul accesibil al costurilor reale de finanțare, creșterea veniturilor populației și relansarea investițiilor productive.

Datele publicate de BNR indică scăderea creditelor restante cu 1.7% lună/lună și cu 7.1% an/an la 7.5 miliarde RON în septembrie, evoluție determinată de climatul pozitiv din sfera cererii interne.

Rata creditelor restante s-a diminuat de la 2.87% în august la 2.80% în septembrie – nivelul minim din iunie 2009, cu următoarea distribuție: 2.86% la RON și 2.68% la valută.

Statisticile mai indică și creșterea depozitelor neguvernamentale cu 1.3% lună/lună și cu 10% an/an la 346.1 miliarde RON în septembrie – un alt maxim istoric – pe fondul majorării veniturilor populației, tendinței ascendente a ratelor de dobândă și nivelului ridicat al ratei de economisire.

BNR a adoptat, în luna octombrie a anului trecut, un Regulament pentru modificarea condiţiilor de creditare. Potrivit documentului, nivelul maxim al gradului de îndatorare este de 40% din venitul net la creditele în lei şi 20% la cele în valută din 1 ianuarie 2019, în timp ce pentru pentru creditele aferente achiziţionării primei locuinţe rata maximă de îndatorare este majorată cu 5 puncte procentuale.

Ce urmează până în 2021

Potrivit unei analize macroeconomice realizată de Banca Transilvania, economiștii previzionează accelerarea dinamicii anuale a creditului neguvernamental de la 6.6% în 2018 la 7.5% în 2019 (maximul din 2009), urmată de decelerare la 4.3% în 2020 și 3.6% în 2021.

Romanii vor continua să economisească, iar BT întrevede “creșterea depozitelor neguvernamentale cu un ritm mediu anual de 9% în perioada 2019-2021”.

Datele BNR

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna septembrie 2019 cu 0,8 la sută (0,7 la sută în termeni reali) faţă de luna august 2019, până la nivelul de 266 776,2 milioane lei.

Creditul în lei s-a majorat cu 0,6 la sută (0,5 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 1,2 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,7 la sută). Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,7 sută (4,1 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 9,7 la sută a componentei în lei (6,0 la sută în termeni reali) şi a creșterii cu 3,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 2,0 la sută).

INDICATORI30 septembrie 2019
(mil. lei)
sep. 2019/
aug. 2019
%
sep. 2019/
sep. 2018
%
Credit neguvernamental (total) ** 266 776,2 0,8 7,7
Credit neguvernamental în lei: 177 717,3 0,6 9,7
– gospodăriile populaţiei 105 838,6 1,2 13,9
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 71 878,8 -0,3 4,1
Credit neguvernamental în valută: 89 058,8 1,2 3,9
– gospodăriile populaţiei 35 179,6 -0,3 -8,5
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 53 879,2 2,3 14,0

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental s-a majorat în luna septembrie 2019 cu 2,5 la sută faţă de luna august 2019, până la 107 466,2 milioane lei. În raport cu septembrie 2018, creditul guvernamental s-a majorat cu 5,6 la sută (2,0 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2019 cu 1,3 la sută faţă de luna august 2019, până la nivelul de 346 102,4 milioane lei și cu 10,0 la sută (6,3 la sută în termeni reali) faţă de luna septembrie 2018.

INDICATORI30 septembrie 2019
(mil. lei)
sep. 2019/
aug. 2019
%
sep. 2019/
sep. 2018
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 346 102,4 1,3 10,0
Depozite în lei ale rezidenţilor: 226 422,0 1,6 8,5
– gospodăriile populaţiei 124 941,7 0,3 8,8
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 101 480,2 3,2 8,2
Depozite în valută ale rezidenţilor: 119 680,4 0,7 12,9
– gospodăriile populaţiei 87 498,1 1,5 14,6
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 32 182,4 -1,3 8,3

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,3 la sută față de luna august 2019, până la 124 941,7 milioane lei, iar faţă de luna septembrie 2018 au înregistrat o creştere de 8,8 la sută (5,2 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 3,2 la sută (până la 101 480,2 milioane lei) față de luna august și cu 8,2 la sută faţă de luna septembrie a anului precedent.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, s-au majorat cu 0,7 la sută faţă de luna august, până la nivelul de 119 680,4 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 0,2 la sută, până la 25 190,0 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 12,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 10,8 la sută).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 1,5 la sută (1,4 la sută în termeni reali) faţă de luna august 2019; exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,0 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, creșterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei a fost de 14,6 la sută (majorarea a fost de 12,5 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o scădere de 1,3 la sută (-1,4 la sută în termeni reali) faţă de luna august 2019 (exprimate în euro, acestea au scăzut cu 1,7 la sută). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, indicatorul exprimat în lei, s-a majorat cu 8,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare au crescut cu 6,3 la sută).

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)