Afectarea patrimoniului băncilor și efectul de hazard moral, acestea sunt principalele probleme identificate de BNR în cazul conversiei creditelor la curs istoric, potrivit răspunsului reimis de Banca Națională a României la întrebarea parlamentară cu titlul „Creditele în franci elveţieni”, pe care a adresat-o, în 5 octombrie 2016, deputata PNL, Andreea Paul.

În ceea ce priveşte impactul conversiei creditelor denominate în franci elveţieni la cursul istoric, pierderea totală estimată a sectorului bancar este de 2.38 miliarde lei, iar pierderea estimată diminuată cu ajustări pentru depreciere deja recunoscute este de 1,67 miliarde lei.

Aceste estimări au fost realizate în urma unor simulări pe baza datelor disponibile în Centrala Riscului de Credit şi a situaţiilor financiare ale instituţiilor de credit (30 iunie 2016). În urma acestor simulări au mai fost relevate următoarele rezultate:

– Rata fondurilor proprii la nivelul sectorului bancar s-ar diminua cu 1,8 puncte procentuale, până la 16,8% (iunie 2016)
– În cazul încorporării efectelor conversiei creditelor şi ale poziţiei valutare, două instituţii de credit ar prezenta o rată a fondurilor proprii totale sub pragul minim reglementat

– Numărul total al instituţiilor de credit având rata fondurilor proprii totale sub nivelul impus prudenţial ar fi de şase

– Poziţia valutară scurtă generată de conversie ar fi de 5.533 milioane lei, respectiv echivalentul a 1.224 milioane euro (curs aferent datei de 30 iunie 2016).

La jumătatea anului 2016, debitorii care au contractat credite denominate numai în lei reprezentau aproximativ 65% din total debitori persoane fizice, conform BNR. 

La finalul lunii iunie 2016, soldul creditelor denominate în franci elveţieni acordate populaţiei s-a situat la 5,8 miliarde lei, faţă de 7,6 miliarde lei la finalul anului 2015, conform BNR.

La sfârşitul lunii iulie 2016, în bilanţul băncilor erau 53.794 de credite în CHF, acordate persoanelor fizice, dintre care 12.510 credite ipotecare şi 13.523 credite de consum garantate cu ipoteci. Aceste credite erau deţinute de 51.334 debitori şi aveau o valoare totală de 5,7 miliarde lei.

La aceeaşi dată, mai existau doar 268 de credite acordate unui număr de 234 de companii, în valoare de aproximativ 130 milioane lei.

Creditele denominate în franci elveţieni reprezintă aproximativ 5% din totalul creditelor acordate populaţiei, conform situaţiei din iunie 2016. În ceea ce priveşte structura pe destinaţii, creditele pentru locuinţe au o pondere de 48% din total, iar creditele pentru consum de 52%.

Rata creditelor neperformante aferentă creditelor denominate în franci elveţieni acordate populaţiei se situează la 33%, gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante fiind de 46%. Creditele de consum cu garanţii ipotecare şi alte tipuri de credite consemnează o rată a creditelor neperformante mai ridicată comparativ cu creditele ipotecare şi pentru investiţii imobiliare.

Aproximativ 80% din volumul total al creditelor nu înregistrează întârzieri la plata ratelor mai mari de 60 de zile. Aproximativ 90% din creditele denominate în CHF au fost acordate în perioada 2005-2008.

În perioada 16 ianuarie 2015 – 26 august 2016 au fost efectuate un număr de 57.298 de solicitări de soluţionare a creditelor în CHF, din care 31.270 pentru operaţiuni de conversie şi 26.028 pentru operaţiuni de restructurare, conform datelor existente la nivelul Direcţiei Supraveghere.

Dintre acestea au fost soluţionate 33.528 de solicitări, dintre care 24.391 prin realizarea de operaţiuni de conversie şi 9.137 prin operaţiuni de restructurare, potrivit răspunsului BNR.

La finalul anului 2008, instituţiile de credit deţineau în bilanţ 119.748 de credite în franci elveţieni, acordate persoanelor fizice, dintre care 17.395 erau ipotecare şi alte 37.685 erau credite de consum garantate cu ipoteci.

Aceste credite erau acordate unui număr de 110.638 de persoane fizice şi aveau o valoare totală de 12 miliarde lei. Băncile mai aveau în bilanţ aproximativ 1.225 credite în valoare de 0,86 miliarde lei, acordate unui număr de 993 societăţi nefinanciare.

Dintre creditele cesionate din anul 2006 până în prezent, instituţiile de credit mai păstrează în administrare un volum de 1.628 milioane lei, credite în CHF (credite aflate în afara bilanţului). În perioada ianuarie 2015 – august 2016, băncile au operat atât cesionări de credite în CHF, cât şi răscumpărări în bilanţ astfel de credite, fluxul net fiind de 283 milioane lei.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)