BNR a publicat ghi­dul Autorităţii Bancare Europene (EBA) privind criteriile minime pe care trebuie să le îndeplinească planul de reor­ga­nizare a activităţii în cazul în care o ban­că are probleme. Ghidul vine în com­ple­tarea prevederilor Directivei 59/2014 a Consiliului Uniunii Europene, iar aceste prevederi au fost transpuse în art. 332–340 din Legea nr. 312/2015.

Săptămâna trecută, Curtea Europeană de Justiţie a decis că procedura de bail-in, prin care investitorilor le sunt imputate pierderi, este legală. Odată cu transpunerea noilor regle­men­tări europene în legislaţia din Româ­nia, BNR este autoritatea de rezo­luţie pen­tru sectorul bancar.

     Perioada de reorganizare trebuie să fie cat mai scurtă posibil. Prezentul ghid se aplică la 3 luni după traducerea ghidului în toate limbile oficiale

Planul de reorganizare a activității se întocmește în termen de o lună de la data aplicării instrumentului de recapitalizare internă (bail-in) de către instituția care face obiectul acestui instrument și care îl prezintă autorității de rezoluție. În cadrul acestuia sunt prezentate măsurile care vizează restabilirea viabilității pe termen lung a instituției ori a unor părți ale activității acesteia, într-un termen rezonabil.

Planul de reorganizare trebuie să includă o serie de elemente minime, iar evaluarea posibilității acestuia de a restabili viabilitatea pe termen lung a instituției se realizează de către autoritatea de rezoluție de comun acord cu autoritatea competentă. Dacă cele două autorități estimează că planul va atinge obiectivul anterior menționat, autoritatea de rezoluție aprobă planul.

Ghidul Autorității Bancare Europene (EBA/GL/2015/21) tratează criteriile minime pe care trebuie să le satisfacă un plan de reorganizare a activității pentru a fi aprobat de către autoritatea de rezoluție.

Ghidul detaliază:

criteriile minime pe care autoritatea de rezoluție și autoritatea competentă trebuie să le aibă în vedere în cadrul evaluării planului de reorganizare a activității circumscrise următoarelor aspecte: (i) credibilitatea; (ii) adecvarea strategiei și măsurilor de reorganizare; (iii) consecvența, monitorizarea și verificarea, procesul de coordonare între autoritatea de rezoluție și autoritatea competentă, în contextul evaluării planului de reorganizare.

Poți studia ghidul AICI

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)