BNR, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, a realizat cercetarea statistică pentru determinarea investițiilor străine directe (ISD). Obiectivul principal al acestei cercetări statistice a fost determinarea soldului ISD în România la 31 decembrie 2018 şi a fluxurilor (mişcărilor) ISD în cursul exerciţiului financiar 2018, în întreprinderile investiţie străină directă rezidente.

Cercetarea statistică ISD a fost realizată în conformitate cu prevederile metodologice ale Manualului balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională al Fondului Monetar Internaţional, ediţia a 6-a (BPM6).

Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2018 a înregistrat valoarea de 5266 milioane euro, din care:

  • 5546 milioane euro participații la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea aportului la capitalul întreprinderilor ISD, în valoare de 2973 milioane euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 2573 milioane euro);
  • 280 milioane euro credit net de la investitorii străini (valoarea creditelor nete primite de la investitorii străini a fost mai mică decât valoarea creditelor nete acordate acestora).

Soldul investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2018 a atins nivelul de 81124 milioane euro, din care:

57479 milioane euro capitaluri proprii, inclusiv profitul reinvestit (70,85%);

23645 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (29,15%).

Repartizarea investițiilor străine pe principalele activități economice

Din punct de vedere al orientării pe activități economice, 41,1 la sută din soldul total al ISD sunt localizate în industrie, cu precădere în industria prelucrătoare (30,9 la sută din soldul total al ISD).

În cadrul acestei industrii cele mai bine reprezentate activități sunt industria mijloacelor de transport (6,7 la sută din soldul total al ISD), prelucrare țiței, produse chimice, cauciuc și mase plastice (6,4 la sută) și metalurgia (3,9 la sută). De asemenea, ramura energie electrică, gaze și apă a atras 7,4 la sută din soldul ISD.

Alte activități care au atras importante investiții directe sunt construcții și tranzacții imobiliare (reprezentând 16,8 la sută din soldul ISD), comerț (15,8 la sută) și intermedieri financiare și asigurări (11,5 la sută).

Veniturile realizate de nerezidenți din investiţii străine directe în România în anul 2018

Veniturile nete din participaţii la capital au înregistrat valoarea de 6123 milioane euro şi au fost calculate ca diferenţă între profiturile după impozitare obţinute de întreprinderile ISD care au înregistrat profit, în valoare de 8930 milioane euro, şi pierderile întreprinderilor ISD care au înregistrat pierderi, în valoare de 2807 milioane euro.

Veniturile nete din dobânzi au înregistrat un nivel de 672 milioane euro și au fost calculate ca diferenţă între dobânzile primite de către investitorii străini direcţi pentru creditele acordate întreprinderilor deținute în România şi dobânzile plătite de către aceştia pentru creditele primite de la întreprinderile lor din România, atât direct cât şi prin alte companii nerezidente din cadrul grupului.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)