Banca Naţională a răspuns parlamentarilor din Comisia pentru politică economică din Camera Deputaților
care vor să plafoneze dobânzile la credite printr-un proiect de lege. Într-o scrisoare adresată membrilor comisie, oficialii BNR au trimis un studiu ce relevă că plafoanele trebuie aplicate diferenţiat, în funcţie de moneda în care sunt acordate împrumuturile şi tipurile de credite.

Potrivit BNR, costul maxim al unui credit ar trebui să fie calculat în funcţie de dobânda anuală medie din piaţă şi nu de dobâda cheie.

UPDATE – Dan Suciu, BNR: “Noi NU am trimis modificari la lege, BNR nu sustine acel proiect de lege. Noi am trimis un studiu

 

BNR sustine plafoane pentru fiecare tip de credit în parte, având ca referință dobânzile medii din piață.

Banca Centrală nu susţine abordarea actuală a proiectului de lege care prevede o dobânda stabilit “în mod arbitrar”,  considerând că “va produce dezechilibre în piaţa creditului şi va afecta stabilitatea financiară”.

BNR propune o noua formulă de calcul si îşi “manifestă disponibilitatea de a colabora cu structurile parlamentare şi cu autorităţile relevante pentru o reglementare judicioasă a problematicii in discuţie, prin introducerea unor praguri de dobândă stabilite pe baza unor criterii funcţionale, care să nu creeze efecte disruptive asupra pietei financiare.

Analiza derulată la nivelul băncii centrale asupra celei mai recente versiuni a proiectului de modificare a O.G. nr. 13/2011 , respectiv forma adopt a tă la nivelul Senatului. a concluzionat că stabilirea unui regim de limitare a dobânzii anuale efective (DAE) la creditele destinate consumatorilor, în mod arbitrar, nediferențiat pe categorii de produse și fără o fundamentare a plafoanelor respective în funcție de caracteristicile produselor de creditare este de natură a produce dezechilibre în piața creditului și a afecta stabilitatea financiară”, se arată în scrisoarea publicată de HotNews.ro

Potrivit Bancii Centrtale, plafoanele trebuie implementate diferențiat pe monede și tipuri de credite:
1.  credite pentru locuințe;
2.  credite de consum negarantate (inclusiv credite de tip descoperit de cont);
3.  credite de consum de tip card de credit;
4.  credite de consum garantate.

Potrivit scrisorii BNR, “metodologia propusă este derivată din metodologii aplicate de alte state europene cu tradiție îndelungată în activitatea de creditare (de exemplu Franța, respectiv Italia), adaptată la specificul sectorului bancar românesc (caracterizat de un cadru macroeconomic semnificativ mai volatil). Metodologia este fundamentată pe o serie de principii.

În primul rând, stabilirea unui nivel maxim al ratelor de dobândă se va face o singură dată, la momentul acordării creditului (consecință directă a faptului că în cazul creditelor cu dobândă fixă, ratele de dobândă nu suferă modificări, în timp ce orice modificare a ratelor de dobândă în cazul creditelor cu dobândă variabilă este o consecință directă a variației exclusive a indicilor de referință, reflecție a condițiilor monetare din piață).

În al doilea rând, ținta este plafonarea DAE, indicator care permite compararea la momentul acordării unui credit a costurilor totale inițiale suportate de consumator. În al treilea rând, plafoanele trebuie implementate diferențiat pe monede (lei, valută) și tipuri de credite: i) credite pentru locuințe; ii) credite de consum negarantate (inclusiv credite de tip descoperit de cont); iii) credite de consum de tip card de credit; iv) credite de consum garantate. În al patrulea rând, stabilirea periodică (trimestrială) a plafoanelor DAE foloseşte o formulă de calcul clară, ce presupune aplicarea unor multiplicatori asupra ratelor medii ale DAE publicate de BNR pentru ultima lună a trimestrului anterior, diferențiați în funcţie de moneda de denominare a creditului şi tipul creditului.
Plafoanele determinate presupun aplicarea unor coeficienți asupra nivelului dobânzii anuale efective medii publicate de BNR pentru creditele de consum și creditele pentru locuinţe. Coeficienții aplicați au fost selectați prin observarea valorii maxime a raportului dintre percentila 95 a distribuţiei ratei DAE pentru creditele nou acordate trimestrial şi rata medie a DAE publicată de BNR pentru ultima lună a trimestrului anterior observației. Perioada analizată este iunie 2015 decembrie 2017 (pentru care există date individuale disponibile asupra DAE în cadrul Centralei Riscului de Credit).

Coeficienții rezultați  au fost rotunjiți, valorile acestora fiind de:  1,5 (în cazul creditelor de consum garantate), 1,65 (în cazul creditelor de consum negarantate, inclusiv credite de tip descoperit de cont), 1,8 (în cazul creditelor pentru locuințe) și 4 (în cazul creditelor  de tipul cardurilor de credit).

Rezultatul metodologiei ar determina folosirea unor praguri maxime al DAE aplicabile în cel deal doilea trimestru al anului 2018 ce variază: (i) între 8,69% (credite pentru locuințe) și 40,96% (credite de tip card de credit) pentru denominarea în lei, respectiv (ii) între 6,57% (credite de consum garantate) și 17,52% (credite de tip card de credit), pentru creditele denominate în valută.
Conform analizei de impact derulate de Banca Națională a României, efectul potențial al aplicării pragurilor propuse prin această metodologie BNR în cazul creditelor acordate în perioada 2016-2017 asupra solvabilității este unul marginal, pierderea înregistrată de bănci echivalând cu 0,02% din fondurile proprii în anul 2016 și 0,03% din fondurile proprii în anul 2017. Menționăm că atât propunerea de praguri, cât și analiza de impact, au fost realizate doar pe cazul instituțiilor de credit.”

BNR respinge o plafonare a dobânzilor în cazul creditelor vechi şi susţine că “implementarea unui plafon asupra ratei DAE este posibilă doar în cazul creditelor noi, întrucât indicatorul DAE se determină exclusiv la acordare pentru evidenţierea diferenţelor de costuri între credite şi pentru compararea produselor de creditare.

Formula de calcul pentru determinarea plafonului maxim al DAE ar fi următoarea:

Plafon maxim DAE credit de consumi, lei=Rata DAE credit consumi, lei*Multiplicatori, lei
Plafon maxim DAE credit de consumi, valută=Rata DAE credit consumi, euro*Multiplicatori, valută
unde i este tipul creditului de consum (consum garantat, credit card, consum negarantat inclusiv descoperit de cont)
Plafon maxim DAE credit pentru locuințe lei= Rata DAE credit locuințelei* Multiplicator lei
Plafon maxim DAE credit pentru locuințe valută= Rata DAE credit locuințeeuro* Multiplicator valută

Întrucât creditele valută ale populaţiei existente în stoc în România sunt denominate preponderent în lei şi euro (73% lei, respectiv 23% euro, 4% franc elvețian, decembrie 2017) este recomandată o separare a multiplicatorilor pentru creditele în valută care să aibă ca referinţă rata DAE a creditelor în euro. Totodată, practica în privința creditării noi este în mod covârșitor orientată către denominarea în lei.”

plafonare dae bnr

Proiectul discutat in Prlament, inistiat de Daniel Zamfir, plafonul de dobanda pentru toate creditele imobiliare a fost stabilit la de 2,5 ori peste dobanda legala a BNR, de 2,25%, in timp ce plafonul pentru toate tipurile de credite de consum, inclusiv cele acordate de IFN-uri, a fost stabilit la 18%.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)