Incepand cu data de 21 martie 2016, romanii cu imprumuturi la banci se vor putea raporta la noile reglementari care vor intra in vigoare prin Ordonanta privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, promovata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

Actul normativ va transpune prevederile Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European.

Publicatia online www.bankingnews.ro s-a adresat presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Bogdan Pandelica, solicitand oficialului sa explice care sunt cele mai importante aspecte de interes pentru clientii bancilor cuprinse in noua lege, care este deocamdata in stadiu de proiectul legislativ.

Seful ANPC a punctat o serie de elemente care vor avea un impact major asupra modului in care se vor desfasura relatiile de parteneriat dintre romani si institutiile de credit, pe care le expunem in cele ce urmeaza.

•    Educatia financiara  a consumatorilor, sens in care se prevede obligatia creditorilor si a societatile de asigurare care vand produse de asigurare ce sunt complementare la produsele institutiilor de credit sa organizeze activitati de informare si educare a consumatorilor.

•    Cerintele in materie de cunostinte si competenta ale personalului creditorilor si ale intermediarilor de credite. Acestia trebuie sa se asigure ca personalul lor detine si isi actualizeaza constant un nivel adecvat de cunostinte si competenta in raport cu elaborarea, oferirea sau acordarea contractelor de credit si cu efectuarea activitatilor de intermediere de credite sau furnizarea de servicii de consiliere, dupa caz. Atunci cand incheierea unui contract de credit include un serviciu accesoriu legat de acesta, personalul trebuie sa detina cunostinte si competenta referitoare la respectivul serviciu accesoriu.

•    Interdictia conditionarii consumatorului de a incheia contractul de asigurare cu o societate agreata de creditori sau ca evaluarea bunului sa fie realizata de un expert ales/agreat de creditor (consumatorul va putea alege orice evaluator independent).

•     Se preiau din OUG 50/2010 prevederile referitoare la contractele de credit – aspecte de forma si de fond privind redactarea acestora, drepturile si obligatiile partilor pe parcursul derularii contractelor, cum ar fi aspecte referitoare la comisioanele ce pot fi percepute, la costurile suportate de consumatori, modul de calcul al dobanzii variabile, informatiile ce trebuie incluse in contractele de credit etc.. Noua reglementarea urmand a se aplica contratelor de credit pentru bunuri imobile, iar OUG 50/2010 pentru restul contractelor (credite de consum).

•    Contractele de asigurare puse la dispozitia consumatorilor de catre societatile de asigurare trebuie sa fie suficiente si eficiente pentru acoperirea riscurilor ce pot decurge ca urmare a neexecutarii unui contract de credit.

•    Stabilirea unui prag maximal pentru dobanda anuala efectiva de 14%.

•    imprumuturile in valuta. Directiva europeana precizeaza, in partea introductiva, faptul ca, urmare a riscurilor semnificative aferente imprumuturilor in valuta, este necesar sa se prevada  masuri pentru a asigura constientizarea de catre  consumatori a riscului pe care si-l asuma, precum si posibilitatea consumatorilor de a-si limita expunerea la riscul ratei de schimb valutar pe durata creditului. in acest sens si in acord cu prevederile actului normativ european, proiectul prevede dreptul consumatorilor de a alege intre convertirea contractului de credit intr-o moneda alternativa si reducerea costurilor de creditare.

•    Arierate si executare silita. Proiectul de act normativ tine seama, si pentru aceste aspecte, de cele prevazute in Directiva 17/2014/UE, respectiv de faptul ca  este important ca creditorii sa gestioneze in mod proactiv riscul de credit emergent inca dintr-un stadiu incipient. De asemenea, trebuie adoptate masurile necesare pentru a asigura faptul ca creditorii exercita indulgenta rezonabila si fac incercari rezonabile de a solutiona situatia prin alte mijloace inainte de initierea procedurii de executare silita. Aceste masuri sunt necesare avand in vedere consecintele importante pe care le produce executarea silita asupra consumatorilor, a creditorilor, si, eventual, asupra stabilitatii financiare. in acest sens, proiectul preia prevederile emise de Autoritatea Bancara Europeana privind arieratele si executarea silita.

•    Proiectul cuprinde prevederi referitoare la dobanzile penalizatoare, respectiv faptul ca acestea se aplica la valoarea principalului restant, iar nu la soldul creditului. Dobanda penalizatoare nu poate depasi cu mai mult de trei puncte procentuale rata anuala a dobanzii curente. in toate cazurile, cuantumul dobanzilor penalizatoare nu trebuie sa depaseasca soldul creditului si nici cuantumul necesar pentru a compensa creditorul pentru costurile suportate in urma nerambursarii.

•    De asemenea, se prevede ca, dupa declararea scandentei anticipate se poate percepe doar o dobanda de penalizare care nu poate depasi cu mai mult de doua puncte procentuale rata dobanzii curente, iar pe parcursul procedurii de executare silita se interzice perceperea dobanzilor si a dobanzilor penalizatoare. Perioada dintre declararea scadentei anticipate si executarea silita este intre cel putin 3 luni si cel mult 6 luni.

•    Creditorul trebuie sa ia toate masurile pentru a preveni declararea scadentei anticipate, initierea procedurilor de executarea silita a consumatorilor ori vanzarea debitelor restante catre entitati care desfasoara activitatea de recuperare creante.

•    Oricand pe parcursul relatiei contractuale, la solicitarea consumatorului, creditorul trebuie sa ofere acestuia solutii adecvate si eficiente pentru achitarea debitului, chiar daca nu sunt inregistrate restante, insa consumatorul face dovada unei situatii dificile sau a iminentei neplatii.

•    Consumatorul are dreptul sa solicite creditorului vanzarea bunului imobil ipotecat direct de catre consumator in situatia premergatoare declararii scadente a creditului sau a executarii silite. Creditorul acorda acest drept consumatorului pentru o perioada de cel putin 6 luni.

•    In cazul in care bunul imobil este executat silit, creditorii trebuie sa depuna toate eforturile in vederea obtinerii celui mai bun pret pentru bunul imobil.

•    Cesiunea – cesionarul se subroga in drepturile si obligatiile cedentului, raspunzand fata de consumator atat pentru aspectele trecute cat si pentru cele viitoare cu privire la creantele primite, inclusiv cu privire la eventualele clauze abuzive din contractele de credit sau la eventualele practici incorecte.
Consumatorul este informat cu privire la cesiune de catre cedent in termen de 10 zile calendaristice de la incheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Cesiunea devine opozabila consumatorului prin notificare. Proiectul prevede conditii cu privire la redactarea notificarii, precum si informatiile pe care aceasta trebuie sa le cuprinda.

•    Cerinte referitoare la entitatile de recuperare creante – sunt impuse obligatii de informare a consumatorilor, dar si interzicerea unor practici. Deoarece activitatea entitatilor de recuperare creante s-a dezvoltat tot mai mult in ultimul timp, entitatile de recuperare creante care doresc sa desfasoare activitatea de recuperare creante vor trebui sa se inregistreze la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

•    Standarde pentru serviciile de consiliere. Prin proiect se admite exclusiv prestarea de servicii de consiliere independente. Pentru a se asigura impartialitatea serviciilor de consiliere, acestea pot fi acordate doar de catre intermediarii de credite nelegati, interzicandu-se intermediarului de credite nelegat care ofera servicii de consiliere sa fie remunerat sau sa primeasca orice fel de foloase de la creditori. Prestatorul de servicii de consiliere este remunerat doar de catre consumator.  De asemenea, intermediarii trebuie sa tina cont de o gama larga de produse de pe intreaga piata si sa recomande cele mai adecvate produse consumatorului, in functie de situatia personala si financiara a acestuia.

•    Cerinte in materie de infiintare si supraveghere a intermediarilor de credite. Intermediarii de credite isi vor putea desfasura activitatea doar daca indeplinesc criteriile prevazute in  propunere, dintre care amintim obligatia de a detine si actualiza constant un nivel adecvat de cunostinte si competenta in raport cu efectuarea activitatilor de intermediere de credite sau cu furnizarea de servicii de consiliere, daca este cazul, precum si asigurare de raspundere civila profesionala.

•    Pentru a putea desfasura activitatea, intermediarii de credite trebuie sa primeasca admiterea corespunzatoare si sa fie introdusi in registrul national al intermediarilor de credite.

•    Pentru a se permite un acces public usor si rapid la informatiile provenind din registrul national al intermediarilor de credite, se va infiinta un punct unic de informare ce va functiona in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

•     Cerinte referitoare la dezvoltatorii imobiliari, in situatia in care acestia ofera credite,  acestia vor trebui sa se inregistreze la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

Editor BankingNews

Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.

Leave a Reply

  • (not be published)