Adunarea Generală a Acționarilor BRD a decis ieri distribuirea a 70% din profitul distribuibil de 728.280.960 lei, fixarea dividendului brut la 0,73 lei / acţiune, potrivit BRD.

Plata dividendelor se va face în data de 30 mai 2017, data plății amânate fiind 30 noiembrie 2017.

Tot în ședința de ieri, acționarii băncii au aprobat numirea lui Benoît Jean Marie Ottenwaelter în calitate de administrator neexecutiv,  pentru un mandat de 4. Numirea este sub condiţia obţinerii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României. De asemenea, AGA BRD a reînnoit mandatul de administrator neexecutiv al lui Jean-Luc André Joseph Parer, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18 octombrie 2017.
În aceeași ședință au fost aprobate bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi programul de activitate pe exerciţiul financiar al anului 2017, remuneraţia cuvenită administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2017 şi limitele generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi  remuneraţia directorilor.

Potrivit deciziei AGA, societatea Ernst & Young Assurance Services S.R.L. va fi auditor financiar al băncii pentru anul financiar 2017.

 

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)