François Bloch, CEO-ul BRD Groupe Société Générale

Profitul net al Grupului BRD s-a ridicat în 2022 la 1,337 milioane RON față de 1,319 milioane RON în 2021. Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a fost de 15,9% (13,4% în 2021). Poziția de capital a BRD este solidă, cu o rată de adecvare a capitalului de 20,9% la nivel individual la finalul lunii decembrie 2022 (incluzând profitul net aferent primelor 9 luni ale anului 2022 și recunoașterea în întregime a rezervelor aferente altor elemente ale rezultatului global în fondurile proprii*), se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

”2022 a fost un an foarte special, cu evoluții geopolitice dramatice determinate de începutul războiului din Ucraina. În combinație cu presiunile inflaționiste deja ridicate, ele și-au pus amprenta asupra mediului economic general. Mediul economic din România a fost destul de bine protejat atât datorită acțiunilor autorităților europene și naționale, cât și rezilienței companiilor, care demonstrează că sistemul economic a atins un nivel destul de ridicat de maturitate.

În acest context, BRD a rămas același partener angajat, de încredere și eficient al economiei României și al clienților săi. Am acordat credite noi în valoare de aproape 7,5 miliarde de lei persoanelor fizice și am avut o dinamică excelentă în creditarea companiilor, materializată printr-o creștere a portofoliului cu 26% față de sfârșitul anului 2021, susținută și de participarea activă în cadrul programului IMM Invest.

Angajamentul nostru puternic de a sprijini tranziția către sustenabilitate a continuat să se materializeze participangii intraferm, cu finanțări sustenabile în valoare de aproximativ 1,1 miliarde RON încheiate în 2022. În plus, ne-am continuat eforturile de îmbunătățire a parcursului digital al clienților noștri. În 2022 am lansat plățile instant și fluxul 100% online de emitere a cardurilor de credit. Suntem mândri că aplicația noastră de mobile banking, YouBRD, a depășit deja borna semnificativă de 1 milion de utilizatori.

Toate aspectele enumerate mai sus au generat o performanță financiară bună, în ciuda unor presiuni inflaționiste semnificative. BRD își confirmă soliditatea și hotărârea de a continua să-și îndeplinească într-un mod responsabil misiunea pe care o are în calitate de bancă de top în România”, a spus François Bloch, CEO-ul BRD Groupe Société Générale.

– Activitate intensă de creditare, marcând pași importanți către obiectivul strategic de a fi lider în finanțarea tranziției sustenabile

 performanță dinamică în activitatea de finanțare a companiilor (+26% față de anul precedent), determinată atât de segmentul IMM-urilor (+43% în dinamică anuală), cât și de cel al companiilor mari (+19% în dinamică anuală)
 aproape 7,5 miliarde RON credite noi acordate persoanelor fizice, cu o producție record de credite pentru locuințe (+58% în dinamică anuală) și al doilea cel mai bun an pentru creditele noi de consum
 activitatea de leasing a rămas robustă, cu o creștere anuală a portofoliului de 15%
 un volum remarcabil al finanțărilor sustenabile acordate în 2022, aproape 1 miliard RON, care include și primul credit sindicalizat verde din sectorul imobiliar

– O bază de economisire consolidată și diversificată

– O ofertă digitală extinsă, însoțită de o adoptare accelerată

 peste 1 milion de utilizatori YouBRD la finalul anului 2022, +46% față de sfârșitul anului 2021
 flux 100% online de emitere a cardurilor de credit accesibil prin website-ul BRD și prin aplicația You BRD
 serviciul de plăți instant disponibil clienților persoane fizice, 24/7, în aplicația YouBRD

– Performanță financiară bună

 creșterea veniturilor, impulsionată în special de o dinamică puternică a volumelor și a dobânzilor în creștere, moderată de remunerarea crescută a depozitelor clienților
 avânt important al activității de piețe financiare
 presiune inflaționistă asupra cheltuielilor operaționale, temperată de o disciplină riguroasă a cheltuielilor
 niveluri sănătoase ale indicatorilor de risc; alocare netă în costul riscului datorată contextului macroeconomic, în timp ce intrările nete în categoria neperformante rămân reduse
 profit net de 1.337 milioane RON, ROE (rentabilitatea capitalurilor proprii) de 16%

Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, au înregistrat o creștere de două cifre (+10,4% față de sfârșitul anului 2021). Pe segmentul retail, BRD a înregistrat o producție record de credite pentru locuințe și al doilea cel mai bun an pentru creditele noi de consum, cu aproape 7,5 miliarde RON credite noi acordate clienților persoane fizice în 2022.

Creditarea companiilor a înregistrat rezultate impresionante (+25,8% față de sfârșitul anului 2021) bazate pe o performanță deosebită pe segmentul IMM-urilor (+43% față de 2021) și pe o creștere notabilă a creditelor acordate marilor companii (+18,7%), în timp ce activitatea de leasing a înregistrat, de asemenea, un nivel ridicat (+15,1%).

BRD a continuat să fie un participant activ în cadrul programului IMM Invest, oferind sprijin pentru peste 2.000 de IMM-uri eligibile, valoarea totală a creditelor aprobate în cadrul programului ajungând la 2 miliarde RON în 2022, +69% în comparație cu anul 2021.

Rezultatele aferente anului 2022 reconfirmă faptul că BRD este pregătită să finanțeze tranziția sustenabilă, integrand principiile ESG în activitatea de creditare. Valoarea tranzacțiilor noi de finanțare sustenabilă realizate în 2022 a atins 215 milioane EUR, reprezentând un pas important către obiectivul strategic de 1 miliard EUR în finanțări sustenabile acordate până la sfârșitul anului 2025.

Baza de depozite a fost și ea consolidată, depozitele companiilor crescând cu 17,2%, antrenate în special de clienții companii mari. Depozitele retail au crescut (+3,1% față de 2021) într-un context competitiv și tensionat din punctul de vedere al lichidității.

Experiență digitală îmbunătățită și adoptare crescută

Avansând către un parcurs complet digitalizat al clienților săi, BRD a făcut progrese importante: fluxul 100% online de emitere a cardurilor de credit, accesibil prin intermediul site-ului BRD și al aplicației de mobile banking You BRD și soluția de plăți instant oferită clienților persoane fizice (accesibilă 24/7 în You BRD).

Adoptarea digitală continuă să crească, peste 1 milion de clienți alegând aplicația de mobile banking You BRD ca principal instrument financiar de zi cu zi (1,07 milioane de utilizatori la sfârșitul lunii decembrie 2022 față de 730.000 la final de decembrie 2021, +46%).

Performanță financiară bună, bilanț solid

Veniturile anuale ale Grupului BRD au atins 3.459 milioane RON, mai mari cu +11,7% față de anul 2021. Mediul macroeconomic a fost marcat de presiuni inflaționiste puternice, o tendință accelerată de majorare a dobânzilor de piață și o volatilitate crescută. În condițiile unei activități comerciale foarte dinamice și ale contextului ratelor dobânzii, venitul net din dobânzi a crescut cu 13,7% în dinamică anuală, fiind temperat de creșterea semnificativă a remunerării depozitelor clienților.

Veniturile nete din comisioane au crescut cu 1,4% în comparație cu 2021 datorită unui volum crescut al tranzacțiilor și a producției dinamice de asigurări de sănătate, contrabalansând scăderea veniturilor din activitatea de administrare a activelor și a comisioanelor aferente serviciilor de e-banking în condițiile migrării clienților retail către aplicația de mobile banking, oferită gratuit, You BRD. Celelalte venituri au înregistrat o evoluție pozitivă datorită avântului puternic al activităților de piețe financiare.

Presiunea inflaționistă asupra cheltuielilor operaționale a fost vizibilă de-a lungul întregului an, însă creșterea costurilor a fost limitată de o disciplină riguroasă a cheltuielilor. Cheltuielile operaționale au crescut cu 8,3% în comparație cu 2021, dacă excludem nivelul mai ridicat al contribuției la Fondurile de Garantare și de Rezoluție. Cheltuielile cu personalul (+8,5% față de 2021) au fost influențate în mare măsură de efectul de preț al creșterilor salariale și de modificările altor beneficii în cadrul Contractului Colectiv de Muncă (în special tichetele de masă) și prima excepțională pentru compensarea efectelor inflației, sprijinind angajații noștri în contextul creșterii costului vieții.

Evoluția celorlalte costuri oglindește în special cheltuielile mai ridicate cu serviciile externe, creșterea prețului energiei și majorarea cheltuielilor legate de IT&C ce susțin procesul continuu, vizibil de digitalizare a parcursului clienților. Profitul operațional brut a atins 1.715 milioane RON (+14,3% față de 2021), iar raportul cost/venit s-a îmbunătățit datorită efectului favorabil al veniturilor (50,4% în 2022 vs 51,6% în 2021).

Calitatea activelor rămâne solidă, rata creditelor neperformante (NPL) fiind de 2,5% la finalul lunii decembrie 2022 (în scădere de la 3,1% în decembrie 2021), iar nivelul de acoperire cu provizioane la finalul anului, este unul confortabil, de 77%. Costul net al riscului pe întregul an 2022 a înregistrat o cheltuială de 95 milioane RON (față de o reluare în venituri de 146 milioane RON în 2021) influențat de contextul macroeconomic, în timp ce portofoliul neperformant a înregistrat recuperări susținute și un nivel scăzut de intrări nete în categoria neperformante.

Consiliul de Administrație al BRD a decis că acordarea de dividende din profitul anului 2022 nu va fi propusă pentru aprobare Adunării Generale a Acționarilor. Această hotărâre este în concordanță cu recomandările de prudență ale Comitetului Național de Supraveghere Macroprudențială și ale Băncii Naționale a României. Având în vedere atât persistența unui risc ridicat de volatilitate, cât și faptul că tratamentul temporar în privința recunoașterii rezervelor din reevaluarea instrumentelor de datorie contabilizate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global în fondurile proprii nu se mai aplică începând cu 1 ianuarie 2023, această decizie a fost luată pentru asigurarea unei capacități suficiente de creditare în condițiile respectării indicatorilor reglementari, pe bază permanentă, inclusiv în condiții de stres sever.

Sustenabilitatea, în centrul strategiei BRD

În 2022, BRD a continuat integrarea principiilor ESG în activitatea sa. Oferta a fost îmbogățită cu credite verzi adresate clienților retail: creditele Expresso Verde și Habitat Verde. BRD a publicat prima ediție a raportului său de sustenabilitate, Building Tomorrow, ce expune activitățile nefinanciare ale băncii. Prin acest raport și prin noua sa platformă de sustenabilitate, Lumea9, BRD își propune să ofere o imagine de ansamblu asupra felului în care abordează sustenabilitatea și să ajute la o mai bună înțelegere de către companii și publicul larg a conceptelor și termenilor legați de sustenabilitate.

În octombrie 2022, BRD a organizat la București primul summit privind schimbările climatice- ”Climate Change Summit”, cel mai important eveniment pe teme de sustenabilitate organizat până acum în România. Cei 70 de speakeri din 15 țări au fost urmăriți, pe parcursul celor două zile ale evenimentului, de un public format din peste 1 milion de oameni. Beneficiind de aportul a numeroase grupuri de specialiști în sustenabilitate și finanțare ecologică din întreaga lume, summitul își propune să devină cel mai important eveniment de soluții climatice din Europa Centrală și de Est.

De asemenea, BRD a continuat să investească în domeniile pe care le sprijină în mod tradițional, considerându-le esențiale pentru viitorul societății românești: cultură (Scena9.ro), educație (Scoala9.ro, Alfabetar), știință și tehnologie (BRD First Tech Challenge), sport (handbalul românesc) și mediu (Fondul BRD pentru Păduri). Rezidența9, centrul cultural al BRD, a continuat să găzduiască evenimente, conferințe, expoziții dedicate creatorilor de cultură contemporană.

Programul Alfabetar s-a dezvoltat în continuare, angrenând peste 100 de școli și peste 550 de profesori. Platforma de educație tehnologică, Mindcraft Stories, a avut, în 2022, peste 400.000 de cititori, iar concursul BRD First Tech Challenge, ajuns la cea de-a șasea ediție, a pătruns în 2022 în peste 20% din liceele din România. Ziua V, platforma internă de voluntariat a BRD, a continuat să fie foarte activă și în 2022, desfășurând 26 de acțiuni pe întreg teritoriul României.

Editor BankingNews

Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.

Leave a Reply

  • (not be published)