BRD a încheiat un nou acord de garantare cu Fondul European de Investiții, prin intermediul căruia pune la dispoziția IMM-urilor din România finanțări (credite de investiții și credite pentru capital de lucru) în condiții avantajoase de preț și garanții.

Creditele acordate în cadrul acestui program beneficiază de garanție FEI în proporție de 60% din valoare și pot fi folosite pentru:

– Finanțarea activității curente pe termen mediu (credite revolving și non-revolving) pentru asigurarea capitalului de lucru atât pentru activități noi, cât și pentru activități existente

– Finanțarea investițiilor pe termen lung (credite non-revolving)

Valoarea totală a facilităților acordate unui IMM în cadrul Programului Inițiativa pentru IMM-uri , calculate la nivel de grup, este de 22.700.000 RON, cu respectarea pragului maxim permis privind ajutorul de minimis (maximum 200.000 euro, în echivalent RON, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi).

Excepție fac creditele care îndeplinesc criteriile specifice Programului Orizont 2020, pentru care valoarea cumulată a creditelor nu va depăși echivalentul în RON a 7.500.000 EUR. Nivelurile marjelor variază între 2,35 și 5,4 pp peste Robor 3M, în funcție de profilul solicitantului și destinația creditului.

De la lansarea instrumentului financiar și până în prezent, BRD Groupe Société Générale a finanțat, cu o valoare cumulată a creditelor de aproximativ 60 M RON, peste 200 de IMM-uri care activează în diferite domenii de activitate precum comerț, producție, transporturi, servicii medicale, de arhitectură, producții cinematografice, etc.

Tranzacțiile beneficiază de sprijinul Uniunii Europene prin programul Inițiativa pentru IMM-uri, finanțat de Uniunea Europeană, prin FEDR și Horizon 2020, și de către Fondul European de Investiții și Banca Europeană de Investiții.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)