Groupe Société Générale incepe plata dividendelor aferente anului 2011 catre actionarii  inregistrati in registrul actionarilor BRD la data de 14 mai 2012. Actionarii titulari de conturi curente deschise la BRD vor primi dividendele in conturile curente respective. Actionarii care au solicitat anterior plata in conturi deschise la alte banci vor incasa dividendele in conturile indicate, conform optiunii acestora.
Actionarii care nu au indicat un cont pentru virarea dividendelor sunt asteptati, incepand cu data de 22 iunie 2012, la orice unitate BRD pentru a solicita plata dividendelor prin virament sau in numerar.
Adunarea Generala a Actionarilor BRD – Groupe Société Générale din data de 26 aprilie 2012 a stabilit un dividend brut de 0,16690 lei pe actiune. Conform reglementarilor legale in vigoare, cotele de impozit pe dividende sunt de 16% pentru persoane fizice si juridice rezidente in Romania precum si pentru fonduri romane deschise de investitii, 0% pentru fonduri de pensii facultative, respectiv pentru fondurile de pensii administrate privat din Romania si 0% pentru fondurile de pensii infiintate in statele UE sau AELS. Pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, cota de impozit aplicabila este de 16%. Pentru a beneficia de cote de impozit inferioare celei de 16%, prevazute in conventiile bilaterale de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tarile de rezidenta a actionarilor nerezidenti in Romania, acestia trebuie sa prezinte, pana la data platii dividendelor, certificatul de rezidenta fiscala emis in original de autoritatea fiscala din tara de rezidenta sau copia acestuia, insotita de originalul traducerii legalizate efectuata de un organ specializat din Romania.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)