Grupul BRD a realizat in 2021 un profit în creștere cu 37% față de anul 2020, de 1.319 milioane RON (față de 963 milioane RON în 2020). Potrivit BRD, profitul operațional brut a rămas stabil, la 1.500 milioane lei, iar veniturile anuale ale Grupului au fost de 3.118 milioane RON,

Calitatea portofoliului de credite a fost confirmată pe tot parcursul anului 2021, așa cum o reflectă rata scăzută a creditelor neperformante (3,1% la finalul anului), nivelul ridicat de acoperire cu provizioane a expunerilor neperformante (75%) și reluările nete ale costului riscului. Activitatea clienților s-a intensificat în dinamică anuală, determinând o creștere solidă a veniturilor nete din comisioane, cu 7,5%. Contrar ratelor de piață mai scăzute în cea mai mare parte a anului 2021, veniturile nete din dobânzi au rămas stabile, fiind susținute de volume în creștere.

Inițiativele pentru îmbunătățirea eficienței (automatizări, redimensionarea rețelei de sucursale) au fost accelerate și au avut ca efect reducerea costurilor cu personalul. Evoluția altor costuri (+4% față de anul 2020, excluzând contribuția cumulată la fondurile de garantare a depozitelor și de rezoluție) reflectă în special intensificarea investițiilor în transformarea digitală. Cheltuielile de exploatare au fost per total limitate, înregistrand o creștere cu 1,9% față de 2020.

“2021 a fost un an al redresării economice, pe fondul unor condiții de afaceri și de percepție mai bune, în timp ce Planul Național de Redresare și Reziliență, cu primele sume deja plătite, ar trebui să fie un catalizator pentru continuarea creșterii economice. Într-un context îmbunătățit, activitatea noastră comercială a fost excelentă pe toate liniile de business. Activitatea de creditare a fost intensă, în timp ce dinamica economisirii a fost marcată de volume în creștere și o diversificare mai mare.

În 2021, am fost deosebit de activi în oferirea de noi soluții digitale clienților noștri. Am atins obiective strategice din planul de transformare digitală, lansând înrolarea la distanță a clienților și creditarea de consum digitală. De asemenea, am concretizat ferm angajamentul nostru puternic de sprijinire a tranziției către sustenabilitate, structurând finanțări verzi în valoare de jumătate de miliard de euro. Cu un ROE de 15,6%* și un avans de 37% al profitului nostru net, am obținut o performanță financiară excelentă”, a declarat François Bloch, Directorul General al BRD Groupe Société Générale.

Având în vedere toate cele de mai sus, poziția de capital a BRD este solidă, cu rata de adecvare a capitalului atingând 22,9% (la nivel individual) la finalul lui decembrie 2021, fără a lua în calcul rezultatul net aferent anului 2021 și dupa deducerea distribuirii excepționale de dividend din profiturile nerepartizate aferente anilor 2019 și 2020, propusă spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în data de 24 februarie 2022 (1,68 miliarde
RON).

Potrivit BRD, Consiliul de Administratie al BRD propune o rata de distribuire de dividend de 70% din profitul distribuibil aferent anului 2021 (1,285 RON/acțiune), sub rezerva votului favorabil în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 28 aprilie 2022.

Sustenabilitatea în centrul strategiei BRD

Asumându-si un rol de lider și acționând ca un pionier în finanțarea tranzițiilor către sustenabilitate, BRD a structurat în 2021 acorduri verzi în valoare de jumătate de miliard de euro. În același timp, BRD a continuat investițiile în domenii esențiale pentru viitorul societății românești: educație, știință și tehnologie, cultură, sport, mediu. Suma totală investită în 2021 în proiecte dedicate societății a depășit 8 milioane de lei.

În domeniul cultural, BRD susține muzica clasică și arta contemporană prin Fundatia9, revista de cultură si societate Scena9 sau prin propriul centru cultural din București, Rezidența9. În 2021 au fost sponsorizate sau organizate peste 200 de evenimente și au fost implicați peste 300 de artiști, jurnaliști, creatori de cultură. Una dintre cauzele importante în care BRD este angajată este reprezentată de transformarea educației și reducerea analfabetismului. BRD este un ambasador al acestei cauze și a sprijinit peste 30.000 de copii din întreaga țară prin programul Alfabetar.

Combaterea analfabetismului este extrem de importantă, dar la fel de importantă este și investiția în aptitudini de viitor. După 5 ani și investiții de peste 1 milion de euro, programul de robotică BRD First Tech Challenge este prezent în peste 20% din liceele din România. BRD este, de asemenea, un partener pe termen lung al sportului românesc, punând accent pe handbal. BRD a continuat să se implice în cauze legate de pădurile românești și, prin Fondul BRD pentru Păduri, au fost plantați peste 38.000 de copaci în judetul Iași. La rândul lor, angajații BRD sunt încurajați să se implice în diverse cauze. Anul trecut, 1250 de angajați s-au implicat în acțiuni de voluntariat în întreaga țară, prin platforma de voluntariat ”ZiuaV”

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)