BRD a publicat astăzi principalii indicatori financiari la 30 iunie 2016, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Profitul net a fost de 381 milioane lei, mai mare cu 64% (cu 30% excluzând elementele nerecurente), reflectând creşterea solidă a veniturilor şi gestionarea atentă a costurilor, potrivit unui comunicat de presa. Venitul net bancar al Grupului BRD a ajuns la 1.434 milioane RON, mai mare cu 12,9% faţă de semestrul I 2015 graţie creşterii pe toate categoriile principale de venituri. Indicatorul cost/venit de 49,2%, cu 8 puncte procentuale mai mic în dinamică anuală graţie creşterii însemnate a veniturilor şi economiilor suplimentare de costuri.

“Graţie implementării reuşite a strategiei de dezvoltare bazate pe modelul de bancă universală, banca a
obţinut o performanţă operaţională şi financiară solidă în prima jumătate a anului. A fost reconfirmat
potenţialul de creştere pe segmentul clienţilor persoane fizice şi pe cel al marilor clienţi corporativi şi, în ciuda
ratelor de dobândă scăzute, veniturile nete bancare au continuat să crească substanţial, permiţându-ne să
privim cu încredere spre viitor”, a declarat Philippe Lhotte, CEO al BRD.

Alte rezultate:

 Performanţă operaţională solidă: rezultat operaţional brut mai mare cu 33% faţă de semestrul I
2015
 Rata creditelor neperformante în scădere, de 14,4% faţă de 18,66% la 30 iunie 2015, reflectând
îmbunătăţirea, în continuare, a calităţii portofoliului de credite
 Creştere susţinută pe segmentul clienţilor persoane fizice: mărirea bazei de clienţi (în creştere
cu 2,6%), volum mai mare de credite noi (un plus de 19%), creşterea anuală a cotei de piaţă pe
credite (cu 0,3 puncte procentuale până la 17,0% la finalul lui mai 2016) şi pe depozite (cu 0,3
puncte procentuale până la 13,9% la finalul lui mai 2016), număr mai mare de contracte de
internet & mobile banking (în creştere cu 29%)

Piaţa internă a creditării continuă să crească moderat, dar neuniform pe segmente de clienţi. Creşterea este
în continuare impulsionată de cererea din partea persoanelor fizice, în timp ce creditele pentru companii încă
nu dau dovadă de creştere susţinută, într-un mediu economic caracterizat de creşterea continuă a cererii
interne şi de inflaţie negativă. Dinamica anuală a depozitelor rămââne pozitivă pe ambele segmente de
clientelă.

Soldul creditelor nete ale Grupului BRD a crescut cu 1,7%* faţă de 30 iunie 2015 şi cu 3,1%* faţă de 31
decembrie 2015 graţie, în principal, creditelor imobiliare şi de consum fără ipotecă, pe segmentul retail, şi
creşterii susţinute pe segmentul marilor clienţi corporativi.

Creditele pentru persoane fizice au crescut cu 5,5%* faţă de 30 iunie 2015 ca urmare a creşterii cu 19% a
creditelor nou-acordate, până la 2,9 miliarde RON. Volumele creditelor noi au provenit în special din creditele
de consum fără ipotecă (mai mari cu 25% faţă de semestrul I 2015). În acest context, cota de piaţă pe credite
a crescut la 17,0% la 31 mai 2016, cu 0,3 puncte procentuale în dinamică anuală, potrivit calculelor interne
ale băncii. Numărul clienţilor persoane fizice a crescut cu 2,6% faţă de 30 iunie 2015, utilizând o metodologie
constantă.

Digitalizarea a rămas o prioritate: numărul de contracte de internet şi mobile banking (MyBRD Net
şi My BRD Mobile) a crescut cu 29%, la 985.000 de contracte la finalul lui iunie 2016.
Soldul creditelor nete pentru marii clienţi corporativi a crescut cu 6,8%* faţă de 30 iunie 2015 şi cu 10,5%*
faţă de 31 decembrie 2015, reflectând relaţiile solide dintre BRD şi clienţi pe acest segment într-un context
caracterizat de presiuni concurenţiale intense.

Volumul depozitelor a continuat să crească în dinamică anuală (cu 6,1%* faţă de 30 iunie 2015), susţinut de
creşterea cu 29%* a disponibilităţilor din conturile curente. Pe segmentul clienţilor persoane fizice, cota de
piaţă a fost de 13,9% la 31 mai 2016, mai mare cu 0,3 puncte procentuale faţă de 31 mai 2015, potrivit
calculelor interne ale băncii.
Indicatorul credite nete/depozite a fost de 70,7% (mai mic cu 3,0 puncte procentuale faţă de 30 iunie 2015 şi
cu 3,6 puncte procentuale mai mare faţă de 31 decembrie 2015).

Venitul net bancar al Grupului BRD a ajuns la 1.434 milioane RON, mai mare cu 12,9% faţă de semestrul I
2015 graţie creşterii pe toate categoriile principale de venituri. Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 6,8%
datorită efectelor pozitive de volum, structură şi rată de dobândă. Veniturile nete din comisioane au fost mai
mari cu 3,4% graţie creşterii veniturilor din activitatea de carduri, internet si mobile banking şi asigurări.
Categoria « Alte venituri bancare » cuprinde elemente nerecurente de 121 milioane RON în legătură cu
vânzarea participaţiei VISA Europe şi câştiguri din vânzarea de titluri de stat şi unităţi de fond. Excluzând
aceste elemente, venitul net bancar a crescut cu 5,1%.

Controlul susţinut al costurilor a rămas o prioritate: cheltuielile operaţionale** au fost reduse cu 2,1% la 705
milioane RON, ca urmare a contribuţiilor mai mici la Fondul de Garantare a Depozitelor şi la Fondul de
Rezoluţie, precum şi economiilor la costurile imobiliare şi cheltuielile diverse.

În consecinţă, rezultatul operaţional brut a înregistrat o creştere semnificativă de 32,7% şi de 15,0%
excluzând elementele nerecurente, în timp ce indicatorul cost/venit a scăzut la 49,2%, cu 7,6 puncte
procentuale an/an.

Rata creditelor neperformante a scăzut ca urmare a operaţiunilor de ştergere de creanţe depreciate, la 14,4% de la 18,6% la 30 iunie 2015. Gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane IFRS a crescut de la 72,8% la 30 iunie 2015 la 85,1% la 30 iunie 2016.

În acest context, Grupul BRD a generat o creştere substanţială a profitabilităţii în prima jumătate a anului:
profitul net a ajuns la 381 milioane RON în semestrul I 2016, cu 63,5% mai mare faţă de semestrul I 2015,
ducând la o rentabilitate a capitalurilor proprii de 12,1% faţă de 8,0% în semestrul I 2015. Excluzând
elementele nerecurente, profitul net a crescut semnificativ, cu 29,6%.

BRD şi-a menţinut un indicator de solvabilitate solid, depăşind confortabil cerinţa reglementară. Rata
fondurilor proprii totale a fost de 19,1% la nivel individual (conform Basel 3, luând în calcul filtrele prudenţiale)
la 30 iunie 2016, faţă de 16,3% la 30 iunie 2015.

Rezultatele financiare ale Grupului BRD aferente semestrului I 2016 sunt disponibile pentru public şi
investitori pe site-ul web al băncii.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)