Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM) recomandă Băncii Naţionale a României (BNR) să implementeze un amortizor de capital pentru riscul sistemic aplicabil tuturor expunerilor, din 30 iunie 2018, se arată într-un comunicat de presă.

“CNSM a adoptat Recomandarea nr. R/9/2017 prin care se recomandă BNR, în calitate de autoritate competentă, să implementeze un amortizor de capital pentru riscul sistemic aplicabil tuturor expunerilor, începând cu 30 iunie 2018, cu scopul de a susţine procesul de administrare adecvată a riscului de credit şi de creştere a rezilienţei sectorului bancar împotriva unor şocuri neanticipate, pe fondul unor circumstanţe structurale nefavorabile. Măsura va putea fi implementată după parcurgerea procesului de notificare prealabilă a autorităţilor europene, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile la nivelul UE”, se arată în document.

De asemenea, se recomandă ca nivelul amortizorului să fie calibrat la 0 la sută, 1 la sută sau 2 la sută, în funcţie de valorile medii ale ultimelor 12 luni (septembrie 2016 – august 2017) ale indicatorilor privind rata creditelor neperformante şi gradul de acoperire cu provizioane, aferenţi fiecărei instituţii de credit individuale.

“În final, CNSM recomandă ca BNR să reevalueze indicatorii şi pragurile utilizate în procesul de calibrare a amortizorului de capital pentru riscul sistemic cu o frecvenţă semestrială, pentru a monitoriza în timp real progresul privind rezoluţia creditelor neperformante. Pe baza datelor furnizate de planurile de finanţare ale instituţiilor de credit pot fi extrase informaţii cu un caracter anticipativ cu privire la evoluţia creditării sau pentru identificarea, într-o fază incipientă, a unor vulnerabilităţi sau acumularea unor eventuale riscuri la adresa stabilităţii financiare. Întrucât aceste analize ar putea permite pregătirea şi activarea/ dezactivarea timpurie a instrumentelor macroprudenţiale, crescând în acest mod eficienţa şi eficacitatea acestora, CNSM a recomandat ca BNR să evalueze periodic impactul planurilor de finanţare ale instituţiilor de credit asupra fluxului de credite către economia reală”, informează Comitetul.

Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială a evaluat vulnerabilităţile identificate la nivelul sectorului bancar, cu un potenţial impact negativ asupra rezilienţei acestuia, precum necesitatea rezolvării problemei creditelor neperformante, o preocupare prezentă pe agenda factorilor de decizie din Uniunea Europeană şi la nivel global, tensionarea echilibrelor macroeconomice interne şi caracterul incert al contextului regional şi internaţional.

În vederea abordării acestor vulnerabilităţi, a fost analizată oportunitatea implementării unui amortizor de capital pentru riscul sistemic, fiind urmărite două obiective, respectiv încurajarea eforturilor băncilor de curăţare a bilanţurilor, fără afectarea altor indicatori de prudenţialitate, în contextul unei posibile reluări a tendinţei ascendente a creditelor neperformante şi protejarea stabilităţii financiare, în ipoteza persistenţei tensionării echilibrelor macroeconomice şi a incertitudinilor regionale şi mondiale.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)