Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) observă cu îngrijorare că, în pofida atenționărilor explicite formulate
oficial de Președinția României, Banca Națională a României, Ministerul Justiției, Consiliului Superior al
Magistraturii, Banca Centrală Europeană, Comisia Europeană sau de comunitatea bancară din România, legea dării
în plată își continuă cursul spre aprobare în Parlament.

CDR consideră că adoptarea legii în forma actuală ar reprezenta o lovitură dată bunei guvernări în România, generând un impact sistemic negativ. De aceea, înainte de a fi prea târziu, CDR atrage atenția asupra câtorva principii esențiale pe care acest demers legislativ le ignoră, în speranța că impactul negativ va fi conștientizat de către mediul politic:

* Proiectul de lege trebuie însoțit de o analiză aprofundată și un studiu de impact, conform cerințelor
legale. Adoptând un proiect de lege care nu are la bază această minimă analiză, apare riscul să se rezolve
discreționar situații punctuale, ignorând cadrul juridic preexistent, precum și posibilele repercusiuni
sistemice majore, și să se creeze un precedent periculos pentru alte asemenea propuneri legislative în
viitor.

* Necesitatea transpunerii corecte, nedistorsionate a legislației Europene. Deși proiectul de lege
pretinde în expunerea de motive că implementeaza și prevederile Directivei Europene 2014/17/E, acestea
sunt preluate într-un mod care încalcă flagrant spiritul și litera acestora, ca de exemplu obligativitatea
acceptării de către creditor a stingerii datoriei prin darea în plată (versus darea în plata doar cu acordul
ambelor părți, în Directiva), sau aplicarea legii și pentru contractele în vigoare (versus aplicarea doar
pentru contractele încheiate după 21 martie 2016, în Directiva). Preluarea în legislația națională a
directivelor europene, la elaborarea cărora, de altfel, toate statele membre, inclusiv România, au participat
nu este facultativă, ci obligatorie – obligație asumată prin însuși Tratatul de aderare. Încălcarea acestei
obligații poate atrage consecințe serioase pentru statul român, pe care le vor suporta în ultimă instanță
contribuabilii, și pune sub semnul întrebării însăși calitatea României de partener credibil în cadrul
construcției europene.

* Renunțarea la aplicarea retroactivă a legii. În sfera civilă, actele normative adoptate de Parlament nu
pot să reglementeze decât pentru viitor. Inițierea, discutarea și adoptarea unor legi care produc efecte
pentru trecut și care intervin în contracte deja încheiate între entități private vor expune orice
cetățean, investitor sau antreprenor încălcarii flagrante a mecanismelor statului de drept, a siguranței
contractuale și investiționale, a dreptului de proprietate, garantat prin Constituția României.

* Irevocabilitatea garanțiilor guvernamentale. Dacă legea va fi adoptată în forma actuală, statul român
va fi practic exonerat de propriile garanții emise în cadrul programului “Prima Casă”. Reputația de debitor
credibil a statului roman, construită cu greu în ultimii douăzeci de ani, va fi serios afectată. Costurile cu
datoria publică riscă să crească, afectând echilibrul bugetar, iar în final acestea vor fi suportate de către
toți cetățenii din România.

În lumina celor de mai sus, CDR apreciază că adoptarea legii în forma actuală ar afecta grav încrederea investitorilor în ce privește respectarea de către România a unor principii fundamentale. Pe termen lung, această slăbire a încrederii se poate concretiza în diminuarea volumului investițiilor private în economie, cu deteriorarea indicatorilor de dezvoltare economică și socială, fapt ce va afecta, în ultimă instanță, calitatea  nivelului de trai al cetățenilor. Conform analizelor BNR, adoptarea legii dării în plata va deteriora accesul la creditare, iar prețurile locuințelor ar putea varia cu 10%, determinând scăderea netă a avuției populației cu 6,3%, adică 57 de miliarde de lei. Suntem convinși că membrii Parlamentului României nu își doresc acest lucru, și de aceea îi invităm să reanalizeze proiectul de lege ținând seama și de principiile mai sus-menționate și de interesul
general.

Punctele de vedere exprimate de CDR se înscriu în misiunea sa de a susține și dezvolta un mediu de afaceri predictibil, funcțional și atractiv, care să contribuie la dezvoltarea economică sustenabilă și la creșterea competitivității țării.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)