Pentru combaterea efectelor COVID-19, Comisia Europeană va direcționa către România peste 1 miliard de euro, astfel:

483 de milioane de euro – prin renunțarea în acest an la obligația de a solicita României rambursarea prefinanțărilor neutilizate din fondurile structurale.

637 de milioane de euro – prin virarea avansului aferent fondurilor structurale pentru anul 2020 în cursul lunilor martie și aprilie.

Fondurile vor avea scopul de a:

  • sprijini sistemele de sănătate prin finanțarea achizițiilor de echipamente de protecție, medicamente și teste
  • adapta mediului de muncă din domeniul sanitar la situația actuală
    asigura accesul persoanelor vulnerabile la facilitățile medicale
  • oferi creditare pentru IMM-uri pentru atenuarea șocurilor financiare provocate de criza COVID-19

Potrivit Comisiei Europene, în data de 18 martie comisarii europeni pentru pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira, şi pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, Nicolas Schmit, au trimis o scrisoare tuturor statelor membre pentru a le informa cu privire la sprjinul pe care îl pot primi în cadrul iniţiativei pentru investiţii în răspunsul la coronavirus (Coronavirus Response Investment Initiative – CRII).

În cadrul acestei noi iniţiative, Comisia propune să se direcţioneze suma de 37 de miliarde de euro în cadrul politicii de coeziune pentru a lupta împotriva crizei provocate de coronavirus. În acest scop, Comisia propune ca în acest an să se renunţe la obligaţia de a solicita statelor membre rambursarea prefinanţărilor neutilizate pentru fondurile structurale. Această sumă se ridică la opt miliarde de euro din bugetul UE, pe care statele membre le vor putea utiliza pentru a suplimenta 29 de miliarde de euro constând în finanţare structurală în întreaga UE.

De asemenea, Comisia propune ca acele cheltuieli care au legătură cu coronavirusul să fie eligibile să primească fonduri structurale de la 1 februarie 2020. În practică, aceasta poate însemna sprijin pentru sistemele de sănătate prin finanţarea echipamentelor medicale, a facilităţilor de testare şi tratament, furnizarea de echipamente de protecţie, dispozitive medicale şi asigurarea accesului la serviciile medicale pentru grupurile vulnerabile.

În plus, Comisia propune extinderea domeniului de aplicare a Fondului de solidaritate al UE prin includerea crizelor de sănătate publică în domeniul de aplicare al acestuia, în vederea mobilizării sale, dacă este necesar, pentru statele membre cele mai afectate.

Analist Saxo Bank

Christopher Dembik este șef analiză macro Saxo Bank.

Leave a Reply

  • (not be published)