Guvernul va infiinta un Comitet National pentru Supraveghere Macroprudentiala, format din 8 membri, care vor asigura coordonarea supravegherii macroprudentiale la nivel national, preluand si responsabilitatea coordonarii gestiunii crizelor financiare.  Comitetul va fi condus de un Consiliu format din 8 membri: guvernatorul, prim-viceguvernatorul si economistul sef al bancii centrale, presedintele si prim-vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara , trei reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice cu rang de ministru sau secretar de stat. Guvernatorul BNR va avea drept de veto.

Obiectivul fundamental al Comitetului National pentru Supraveghere Macroprudentiala este mentinerea stabilitatii financiare, inclusiv prin consolidarea capacitatii sistemului financiar de a rezista la socuri si prin diminuarea acumularii de riscuri sistemice.

Proiectul stabileste atributiile Comitetului, acestea vizand elaborarea strategiei privind politica macroprudentiala, analiza informatiilor disponibile si identificarea riscurilor la adresa stabilitatii financiare, identificarea institutiilor de importanta sistemica, emiterea de recomandari si avertizari in vederea prevenirii sau diminuarii riscurilor si monitorizarea implementarii acestora, precum si monitorizarea implementarii recomandarilor emise de Comitetul European pentru Risc Sistemic. In plus, Comitetul National pentru Supraveghere Macroprudentiala este responsabil si de coordonarea gestiunii crizelor financiare.

Avand in vedere responsabilitatile Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar in procesul de solutionare a situatiei institutiilor de credit aflate in dificultate, directorul acestei institutii va participa la intrunirile Comitetului, dar nu va avea drept de vot.
Comitetul National pentru Supraveghere Macroprudentiala si membrii Consiliului general nu solicita si nu accepta instructiuni din partea niciunei autoritati, institutii sau organism public ori privat.

Comitetul National pentru Supraveghere Macroprudentiala intocmeste un raport anual, care este sustinut de Presedintele acestuia in sedinta comuna a celor doua camere ale Parlamentului Romaniei, fara a fi supus votului.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)