Ministerul Finantelor a pregatit un proiect de lege pentru infiintarea Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM), care va avea ca obiectiv mentinerea stabilitatii financiare si va fi condus de un consiliu format din reprezentanti ai BNR, ASF si ai Guvernului, scrie Mediafax. In prezent, la nivel national, politica macroprudentiala, respectiv responsabilitatea mentinerii stabilitatii sistemului financiar in ansamblu nu este reglementata, in mod explicit, in legislatia interna.

Supravegherea sistemului financiar national este una din atributiile Bancii Nationale a Romaniei, pentru sectorul institutiilor de credit si al institutiilor financiare nebancare, precum si o atributie a Autoritatii de Supraveghere Financiara, pentru sectorul pietei de capital, al asigurarilor si al pensiilor private.
Presedintele CNSM este guvernatorul BNR. Organismul decizional al comitetului este Consiliul General, format din noua membri, respectiv guvernatorul BNR, prim-viceguvernatorul, cei doi viceguvernatori, economistul-sef al bancii centrale, presedintele si prim-vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), doi reprezentanti ai Guvernului, desemnati de premier.

De asemenea, directorul Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar va participa la sedintele Comitetului, fara a avea drept de vot. Deciziile consiliului general sunt adoptate cu majoritatea voturilor exprimate, iar, in caz de egalitate de voturi, presedintele are vot decisiv. Membrii consiliului general nu vor fi remunerati pentru activitatea desfasurata.

Legislatia ce guverneaza activitatea celor doua autoritati de supraveghere nationale cuprinde prevederi referitoare la obligatia mentinerii stabilitatii financiare la nivelul fiecarui sector supravegheat, competenta exclusiva in domeniul mentinerii stabilitatii sistemului financiar in ansamblu nefiind conferita unei autoritati.

“Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) va fi constituit din reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei, ai Autoritatii de Supraveghere Financiara si ai Guvernului, ca structura de cooperare inter-institutionala, fara personalitate juridica, si va avea rolul de a asigura coordonarea supravegherii macroprudentiale la nivel national”, se arata intr-un comunicat transmis de Ministerul Finantelor.

Obiectivul CNSM este mentinerea stabilitatii financiare, inclusiv prin consolidarea capacitatii sistemului financiar de a rezista la socuri si prin diminuarea acumularii de riscuri sistemice.
Atributiile CNSM vizeaza, in principal, elaborarea strategiei privind politica macroprudentiala, analiza informatiilor disponibile si identificarea riscurilor la adresa stabilitatii financiare, identificarea institutiilor de importanta sistemica si emiterea de recomandari sau, dupa caz, avertizari in vederea prevenirii sau diminuarii riscurilor si monitorizarea implementarii acestora.

De asemenea, Comitetul va emite de recomandari sau avertizari pentru asigurarea implementarii recomandarilor sau avertismentelor Comitetului European pentru Risc Sistemic si va monitoriza implementarea recomandarilor Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) si a masurilor adoptate la nivel national ca urmare a recomandarilor si avertizarilor emise de CERS.

Proiectul de lege mai stipuleaza obligativitatea mentinerii independentei BNR, conform Tratatului privind functionarea UE, in ceea ce priveste deciziile privind politica macroprudentiala.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)