Consiliului Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) precizează într-un comunicat de presă că plata taxei pe activele financiare va fi stabilită la nivelul întregului an fiscal, însă platibilă trimestrial, potrivit OUG adoptată de Guvernul Romaniei în seara zilei de 21 decembrie a.c.

“Având în vedere unele interpretări apărute în mass-media privind modalitatea de aplicare a plății taxei pe activele financiare a instituțiilor bancare apreciem că interpretarea corectă, bazată atât pe principiile de drept fiscal, cât și pe declarațiile publice din ultimele zile, este aceea că taxa asupra activelor financiare ale instituțiilor bancare va fi
calculată la nivelul întregului an fiscal, fiind insă platibilă trimestrial, la fel ca în cazul plații altor tipuri de taxe și impozite (cum ar fi cel pe profit), a caror valoare e stabilită la nivelul întregului an, fiind insă platibilă la diferite intervale de timp.

Așadar, o astfel de interpretare ține cont și de o practică fiscală deja existentă, insă și de declarațiile anterioare ale Ministrului Finanțelor din ziua de marți, 18 decembrie a.c., în care cifrele și calculele prezentate public cu acea ocazie au
relevat faptul că se intenționează aplicarea unei taxe pe active bancare stabilită la nivelul întregului an, insă platibilă trimestrial.”

Ce prevede OUG

Art. 86 – (1) Instituțiile bancare sunt obligate la plata taxei pe active financiare, denumită în continuare taxa pe active, în situația în care media trimestrială ROBOR determinată potrivit art. 87 alin. (2) depășește pragul de 2%, denumit în continuare prag de referință.
(2) Prin instituție bancară se înțelege instituţiile de credit, persoane juridice române, definite, astfel, potrivit legii de organizare și funcționare, si sucursalele din România ale institutiilor de credit ale persoanelor juridice străine.

Cotele taxei pe active se diferenţiază în funcţie de amploarea depăşirii pragului de referinţă, astfel:
a) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este până la 0,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,1%;
b) dacă media trimestrială a ratelor  ROBOR este între 0, 51 – 1 punct procentual, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,2%;
c) dacă media trimestrială a ratelor  ROBOR este între 1,01 – 1,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,3%;
d) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,51 – 2,0 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,4%.
(4) Dacă media trimestrială ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referință, cota taxei pe active este de 0,5%.

Art. 88 – (1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 86 sunt obligaţi să calculeze, să declare și să plătească trimestrial taxa pe active, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează taxa pe active.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)