Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna decembrie 2017 cu 1,4 la sută (-1,7 la sută în termeni reali) faţă de luna noiembrie 2017, până la nivelul de 232 336,8 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 0,1 la sută (-0,2 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 3,9 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 4,2 la sută).

La 31 decembrie 2017, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 5,6 la sută (2,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2016, pe seama majorării cu 15,8 la sută a componentei în lei (12,1 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 8,1 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 10,5 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 decembrie 2017
(mil. lei)
dec. 2017/
nov. 2017
%
dec. 2017/
dec. 2016
%
Credit neguvernamental (total) ** 232 336,8 -1,4 5,6
Credit neguvernamental în lei: 145 823,9 0,1 15,8
– gospodării ale populaţiei 80 136,5 0,8 21,3
-persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 65 687,4 -0,7 9,7
Credit neguvernamental în valută: 86 512,8 -3,9 -8,1
– gospodării ale populaţiei 41 667,2 -1,1 -11,3
-persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 44 845,7 -6,3 -5,0

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna decembrie 2017 cu 0,4 la sută faţă de luna noiembrie 2017, până la 98 349,1 milioane lei. La 31 decembrie 2017, creditul guvernamental a crescut cu 5,5 la sută (2,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2016.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna decembrie 2017 cu 3,3 la sută faţă de luna noiembrie 2017, până la nivelul de 302 819,6 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 decembrie 2017
(mil. lei)
dec. 2017/
nov. 2017
%
dec. 2017/
dec. 2016
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 302 819,6 3,3 10,4
Depozite în lei ale rezidenţilor: 206 090,4 4,8 9,4
– gospodării ale populaţiei 111 249,2 3,0 7,3
– persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 94 841,2 7,0 11,8
Depozite în valută ale rezidenţilor: 96 729,2 0,2 12,7
– gospodării ale populaţiei 67 044,7 1,8 12,1
– persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 29 684,5 -3,3 14,2

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 3,0 la sută, până la 111 249,2 milioane lei. La 31 decembrie 2017, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 7,3 la sută (3,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2016.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 7,0 la sută, până la 94 841,2 milioane lei. La 31 decembrie 2017, depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au majorat cu 11,8 la sută (8,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2016.

bnr
Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)