Creditare a crescut în luna august cu 0,7% față de iulie, datorită avansului creditelor în lei acordate populației. Ritmul anual de creștere pentru creditul neguvernamental a ajuns la 6,5%, cel mai ridicat din ultimii ani, potrivit datelor BNR.

Creditul în lei s-a majorat cu 1,3%, în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 0,3% (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 1%).

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna august 2017 cu 0,7 la sută (0,9 la sută în termeni reali) faţă de luna iulie 2017, până la nivelul de 229 468,1 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 1,3 la sută (1,5 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 0,3 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 1,0 la sută). La 31 august 2017, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,5 la sută (5,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2016, pe seama majorării cu 16,4 la sută a componentei în lei (15,0 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 5,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 8,7 la sută).

 

INDICATORI 31 august 2017
(mil. lei)
aug. 2017/
iul. 2017
%
aug. 2017/
aug. 2016
%
Credit neguvernamental (total) ** 229 468,1 0,7 6,5
Credit neguvernamental în lei: 140 076,0 1,3 16,4
– gospodării ale populaţiei 76 244,0 2,4 22,1
-persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 63 832,0 -0,1 10,2
Credit neguvernamental în valută: 89 392,1 -0,3 -5,9
– gospodării ale populaţiei 43 069,0 -0,5 -10,9
-persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 46 323,1 -0,1 -0,7

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental s-a majorat în luna august 2017 cu 1,3 la sută faţă de luna iulie 2017, până la 96 943,3 milioane lei. La 31 august 2017, creditul guvernamental a crescut cu 11,8 la sută (10,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2016.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna august 2017 cu 1,6 la sută faţă de luna iulie 2017, până la nivelul de 284 962,4 milioane lei.

INDICATORI 31 august 2017
(mil. lei)
aug. 2017/
iul. 2017
%
aug. 2017/
aug. 2016
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 284 962,4 1,6 10,2
Depozite în lei ale rezidenţilor: 193 807,9 1,8 10,9
– gospodării ale populaţiei 107 535,2 -0,2 10,9
– persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 86 272,7 4,4 10,9
Depozite în valută ale rezidenţilor: 91 154,5 1,2 8,8
– gospodării ale populaţiei 62 891,4 1,1 10,4
– persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 28 263,1 1,6 5,4

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,2 la sută, până la 107 535,2 milioane lei. La 31 august 2017, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 10,9 la sută (9,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2016.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 4,4 la sută, până la 86 272,7 milioane lei. La 31 august 2017, depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au majorat cu 10,9 la sută (9,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2016.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 1,2 la sută, până la nivelul de 91 154,5 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 0,6 la sută, până la 19 856,8 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 8,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 5,6 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 10,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 7,1 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 5,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 2,3 la sută).

pop
Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)