Tranzacţiile cu credite neperformante din piaţa românească sunt estimate să ajungă la 2,5 miliarde de euro până la finalul anului, în creştere cu 25% faţă de 2015.

„În prezent sunt în negociere/discuţii 3-4 tranzacţii cu credite neperformante în va­loare de circa 1 miliard de euro. Există li­chi­ditate în piaţă şi interes din partea inves­titorilor pentru achiziţia de NPL-uri din toate categoriile.Toate băncile ar tre­bui să se uite la creditele neperforman­te din por­tofo­liile lor şi să vadă dacă pot adu­ce valoa­re adăugată prin vânzare“, a spus Jonathan Wheatley, Director Finan­cial Services Deals în cadrul PwC Ro­mânia, pentru ZF.

În condiţiile în care cele trei deal-uri se vor încheia în acest an, piaţa româ­neas­că a tran­zacţiilor cu portofolii de cre­dite neper­formante va ajunge la aproxi­mativ 2,5 mld. euro. Potrivit infor­ma­ţiilor din piaţă, prin­tre băncile care sunt în discuţii pentru vân­zarea unui pa­chet de credite neperfor­mante în valoare de circa 300 milioane de euro se numără BRD, care a avut pâ­nă acum o prezenţă discretă în piaţa tran­­zacţiilor cu neperformante.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)