Asociația InfoCons a postat pe site-ul sau și a diseminat un material având titlul „InfoCons trage un semnal de alarmă cu privire la credibilitatea CSALB în rândul consumatorilor”.

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) înțelege să răspundă acuzelor nefondate formulate împotriva sa, printr-o scrisoare deschisă adresată Consumatorilor și reprezentanților Asociațiilor de Consumatori.

BankingNews.ro reda mai scrisoarea integrala:

“Către:

Asociațiile de Consumatori

Consumatorii de servicii financiar-bancare din România

Referitor:

Postarea pe site-ul Asociației InfoCons și diseminarea materialului având titlul „InfoCons trage un semnal de alarmă cu privire la credibilitatea CSALB în rândul consumatorilor”.

Stimați reprezentanți ai Consumatorilor,

Stimați Consumatori,

Urmare postării și diseminării de către Asociația InfoCons a articolului cu titlul precizat mai sus, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar precizează următoarele:

 • așteptăm în continuare rezolvarea situației din partea reprezentanților consumatorilor, așa cum în nenumărate rânduri am solicitat;
 • este important să reamintim că:
  • membrii Colegiului de Coordonare nu sunt implicați sub nicio formă în activitatea de soluționare a litigiilor, aceasta fiind prerogativa exclusivă a conciliatorilor;
  • consumatorii pot accesa în mod gratuit serviciile CSALB, timpul de rezolvare a cerințelor acestora fiind, în medie, de 30 – 40 zile (în comparație cu timpul de ani de zile, consumat în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată);
  • activitatea efectivă de soluționare a litigiilor nu este influențată de absența, pentru moment, din structura Colegiului, a reprezentantului consumatorilor.

Referitor la procesul de desemnare a reprezentantului asociațiilor de consumatori în structura Colegiului de Coordonare al CSALB, arătăm următoarele:

 • CSALB nu este abilitat să se implice în procesul de desemnare a reprezentanților în Colegiul de Coordonare, nominalizarea fiind prerogativa exclusivă a entităților ce fac aceste numiri/alegeri, conform prevederilor OG nr. 38/2015, CSALB neputând acționa în afara limitelor și competențelor stabilite în mod expres deordonanța anteprecizată;
 • Astfel, în cuprinsul prevederilor art. 22 din OG nr. 38/2015 aplicabile CSALB, se stipulează în mod expres la alin. (1) lit. d) că asociațiile de consumatori care îndeplinesc condițiile prevăzute în art. 32 sau în art. 33 din OG nr. 21/1992, republicată, cu modificările ulterioare, desemnează un reprezentant în Colegiul de coordonare al CSALB. Dacă s-ar accepta ideea că CSALB poate să aleagă un reprezentant în locul asociațiilor de consumatori, ar rezulta, implicit, că CSALB ar putea săse subroge și în drepturile celorlalte entități menționate la art. 22 și sădecidăcare sunt atât cei 4 reprezentanți ai entităților expres menționate de OG nr. 38/2015, cât și membrul independent, lăsând fără substanță această prevedere legală.
 • În consecință, apreciem că alegerea reprezentantului asociațiilor de consumatori este,în egală măsură, atât dreptul, cât și datoria acestor asociații, nefiind posibil ca altcineva să îndeplinească acest atribut esențial al asociațiilor de consumatori sau să le știrbească în vreun fel independența.

Nu în ultimul rând, dincolo de abilitarea legală, este imposibil de imaginat ingerința CSALB într-o dispută dintre reprezentanții asociațiilor de consumatori, în condițiile în care:

 • singurele diferende care intră în competența CSALB sunt cele derivate din raporturile comerciale dintre consumatori și comercianții din sistemul financiar – bancar;
 • pentru a asigura reprezentarea consumatorilor într-o entitate care are ca scop legal soluționarea alternativă a litigiilor, se presupune că asociațiile de consumatori pot identifica singure o soluție de coagulare a opiniilor în favoarea unui singur reprezentant;
 • funcționează prezumția legală că toate entitățile implicate,potrivit legii, în bunul mers al CSALB, concură la optimizarea proceselor de management al litigiilor promovate de consumatori, fără a deturna menirea Centrului către o dispută ce nu intră și nu are cum să intre în competența sa stabilită prin lege și fără a denigra în mod absolut nejustificat activitatea acestui Centru.

Prin urmare, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar așteaptă o singură nominalizare care să fie agreată de asociațiile de consumatori din România, pentru reprezentantul consumatorilor în Colegiul de Coordonare al CSALB, care să ocupe locul rămas vacant, având în vedere că, în acest moment, CSALB a primit nominalizări și din partea Federației Asociațiilor de Consumatori, reprezentată de InfoCons, și din partea Confederației CONROM.

CSALB reiterează convingerea sa, că reprezentarea consumatorilor în structura Colegiului de Coordonare asigură promovarea și susținerea intereselor tuturor celor care își doresc rezolvarea amiabilă a litigiilor.

Colegiul de Coordonare al CSALB”

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

 • (not be published)