În ultimele trei luni, numărul cererilor conforme înregistrate la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar a fost de peste două ori mai mare și a ajuns la 172 de cereri, față de 79 câte erau înregistrate la 30 iunie 2016. Numărul de hotărâri/încheieri pronunțate de conciliatori s-a triplat în ultimul trimestru, de la 5 câte erau în luna iunie până la 16 la finalul lunii septembrie. Cererile clasate au crescut de la 42 în iunie, la 102 în septembrie.

În continuare, cele mai multe cereri, peste 70% dintre ele, vin pe e-mail, 13% au fost transmise prin poștă și 17% au fost aduse și înregistrate de consumatori direct la sediul CSALB.

Cele mai multe solicitări ale consumatorilor sunt, în continuare, legate de eliminarea și restituirea comisioanelor de risc, administrare, gestiune și monitorizare percepute pentru credite. De asemenea, consumatorii solicită reducerea marjei dobânzii și restituirea sumei ce a rezultat din mărirea marjei dobânzilor în mod excesiv, în accepțiunea consumatorilor, înghețarea cursului valutar la data încheierii contractului de credit (în CHF), diminuarea ratei lunare, în situațiile în care consumatorul apreciază că ratele lunare au fost mărite de comerciant în mod abuziv sau eliminarea unor clauze privind aplicarea de dobânzi penalizatoare calificate de către consumatori ca fiind abuzive.

Principalele motive de clasare a cererilor conforme sunt:
• comercianții au refuzat soluționarea litigiului prin proceduri SAL, din următoarele motive:
–  existența unor dosare în instanța de judecată;
–  au contactat direct consumatorul;
–  au făcut mai multe oferte, dar toate ofertele au fost refuzate de consumator (anterior sesizării de către consumator a CSALB);

–  au fost inițiate procedurile de executarea silită;

• au trecut mai mult de 90 zile de la data depunerii cererii, iar consumatorul nu a completat cererea cu datele/documentele necesare.
Concluzii:
Consumatorii sunt nemulțumiți de faptul că procedurile SAL nu sunt obligatorii pentru comercianți și cred că majoritatea băncilor sau IFN-urilor nu vor accepta solicitările lor, formulate prin intermediul CSALB, câtă vreme nu le-au acceptat în cadrul încercării de soluționare amiabilă (în faza de reclamație simplă). De aceea, cei mai mulți consumatori consideră că impunerea – prin lege – a etapei prealabile(încercarea de soluționare amiabilă directă dintre consumator și comerciant) reprezintă un element inutil și care generează întârzieri nejustificate, mai ales în contextul existenței unor relații extrem de încordate între consumator și comerciantul respectiv.
Oconsecință nedorită a acestei situații o reprezintă cazurile în care consumatorii au formulat reclamația/solicitarea direct către comerciant, iar ulterior – în așteptarea răspunsului de la acest comerciant– au renunțat la continuarea demersului inițiat la nivelul CSALB.

De cealaltă parte, comercianții dovedesc flexibilitate pentru procedura cu soluție propusă, neacceptând încă procedura cu soluție impusă.
Se menține reticența consumatorilor în a apela la procedurile alternative de soluționare a litigiilor, fiind necesar sprijinul susținut al asociațiilor de consumatori în acest demers de rezolvare a neînțelegerilor cu comercianții prin metode mult mai rapide și fără niciun cost pentru aceștia.

Despre CSALB
Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar este o entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridică, înființată în baza Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, ce transpune la nivel național Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)