Consiliul Superior al Magistraturii arată, într-un răspuns adresat, miercuri, președintelui Comisiei juridice din Senat, Cătălin Boboc, că, în urma unei analize, s-a observat că propunerea legislativă privind darea în plată intâmpină deja trei probleme de constituționalitate.

CSM sesizează că “schimbarea obiectului prestației stabilite printr-un contract nu se poate realiza în afara acordului de voință al părților”, potrivit Agerpres. Mai exact, este vorba atât de voința clienților, dar și a băncilor. Acestea trebuie să fie de acord să primească case în loc de banii împrumutați. Iar clientii să-și cedeze casele.

Membrii CSM au completat că trebuie rezolvată, în acord cu principiul constituțional al neretroactivității legii, problema contractelor de credit încheiate anterior intrării în vigoare a acestui act normativ.

O altă problemă sesizată de CSM derivă din faptul că proiectul de lege nu prevede în ce măsură sunt aplicate dispozițiile Codului de procedură civilă referitoare la îndeplinirea procedurii de verificare și regularizare a cererii.

Procedura de urgență din legea dării în plată să asigure garanțiile unui proces echitabil

“Referitor la art. 7 alin 2 și art. 8 din propunerea legislativă s-a observat că aceasta instituie o procedură de urgență pentru contestarea notificării și pentru pronunțarea unei hotărâri prin care să se constate stingerea obligațiilor născute din contractul de credit ipotecar și să se transmită dreptul de proprietate către creditor. Această procedură presupune că judecata se face de urgență cu citarea părților, în termen de 10 zile de la înregistrarea contestației, la judecătoria de la domiciliul debitorului. Cu privire la aceste dispoziții, s-a considerat că instituirea unei proceduri de urgență trebuie să asigure garanțiile procesuale pentru un proces echitabil, respectiv timpul necesar elaborării și comunicării actelor procesuale, citării părților, pregătirii apărării și administrării probatoriilor. (…) S-a apreciat că este posibil ca un termen redus pentru soluționarea acestor contestații să producă disfuncționalități în activitatea instanțelor de judecată”, se arată în răspunsul CSM obținut de Agerpres.

Dacă acestea sunt aplicabile, atunci termenele prevăzute de propunerea legislativă nu vor putea fi respectate, iar dacă s-a dorit derogarea de la dispozițiile art. 200 din Codul de procedură civilă, atunci acest fapt se impune a fi specificat în chiar cuprinsul art. 7 și 8 din proiect”, a explicat CSM.

“Comisia a constatat că termenul de apel declarat împotriva soluției pronunțate în contestație și cel declarat împotriva hotărârii prin care s-a constatat stingerea obligațiilor este de 7 zile și curge de la pronunțarea hotărârilor, or, pentru asigurarea garanțiilor unui proces echitabil, s-a apreciat că ar trebui acordată și părții care, deși citată, nu s-a înfățișat la judecată, posibilitatea de a declara calea de atac de la data la care soluția i-a fost comunicată”, se mai precizează în documentul citat.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)