Valoarea depozitelor garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar (FGDB) a continuat sa creasca si in trimestrul III din 2013, atingand 154,9 miliarde lei la 30 septembrie 2013. Fata de aceeasi data a anului precedent, valoarea depozitelor garantate de FGDB s-a majorat cu 4,7%, potrivit unui comunicat transmis Mediafax.

Numarul titularilor depozitelor garantate de FGDB la 30 septembrie 2013 a fost de 14.965.911 persoane fizice si juridice, din care 99,8% erau acoperiti in totalitate intrucat detineau depozite de valori inferioare plafonului de garantare de 100.000 euro (in echivalent lei).

Valoarea depozitelor garantate ale persoanelor fizice s-a marit in trimestrul III 2013 cu peste 1 miliard de lei, pana la 119,7 miliarde lei la finele lunii septembrie (variatie anuala de +5,2% fața de 30 septembrie 2012).

In cazul persoanelor juridice, aceasta a ajuns la 35,2 miliarde lei la 30 septembrie 2013, cu un spor trimestrial de circa 0,6 miliarde lei (variație anuala de +2,9% fața de 30 septembrie 2012).

Din punct de vedere al monedei de denominare, au fost consemnate cresteri atat la depozitele garantate denominate in lei (variatie trimestriala de +1,2%), cat si la depozitele garantate denominate in valuta (variatie trimestriala de +0,8%). La 30 septembrie 2013, FGDB garanta depozite in lei in suma de 95,8 miliarde lei si depozite in valuta totalizand 59,1 echivalent miliarde lei.

Depozitele garantate de FGDB reprezinta 56,1% din valoarea depozitelor la institutiile de credit participante la schema de garantare a depozitelor din Romania. Datele pentru T3 2013 se gasesc la sectiunea Statistici a site-ului FGDB.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)