O fereastră semnificativă de oportunitate o regăsim, în această perioadă marcată de provocările generate de pandemia de coronavirus, în zona promovării și finanțării proiectelor de investiții ce vizează optimizări de procese, susținute prin automatizare, digitalizare și robotizare, întrucât implementarea acestora sporește competitivitatea afacerilor și îmbunătățește capacitatea business-ului de a genera profitabilitate, este de părere Dragoș Drăghici, Director Direcția IMM, Alpha Bank România. Pe de altă parte, în opinia sa, accelerarea tehnologizării și robotizării procesului de creditare, poate face posibilă personalizarea superioară acordării de finanțări și în zona micro business-urilor și afacerilor mici, deoarece va permite procesarea la o viteză superioara a unui volum semnificativ mai mare de date și informații. Dragoș Drăghici descrie, în cadrul unui interviu acordat publicației online BankingNews, elementele ce primează în analiza de eligibilitate pentru acordarea unui credit pentru IMM-uri și oferă câteva sfaturi utile pentru antreprenori, care pot constitui un ajutor real în desfășurarea afacerilor pe care le administrează în această perioadă atipică.

Cum caracterizați programul guvernamental IMM Invest, ce rezultate a consemnat Alpha Bank în cadrul programului și ce profil au business-urile finanțate?

IMM Invest este cu siguranță cel mai vast program destinat sprijinirii IMM-urilor, fiind promovat în cadrul palierului de măsuri menite să susțină revenirea afacerilor în contextul pandemiei. Este de subliniat faptul că promovarea acestui program a avut la bază o remarcabilă colaborare la nivelul tuturor actorilor instituționali implicați. Raportat la realitatea generală existentă, în care aproximativ 1 din 6 IMM-uri beneficiază în mod curent de finanțare, rata de aprobare înregistrată la nivelul stocului de aplicații IMM Invest consemnează o îmbunătățire substanțiala a acestui raport. Este vorba în general de business-uri bine conduse, în cadrul cărora deciziile inteligente promovate în mod constant de antreprenori au influențat pozitiv capitalizarea și capacitatea de a genera profitabilitate și valoare adăugată.

Este suficient programul IMM Invest pentru susținerea companiilor de România în noua conjuctură, cât de pregătite sunt firmele locale pentru a traversa o criză economică și cum se pregătesc băncile pentru a susține aceste afaceri? Ce măsuri administrative sunt necesare pentru a schimba fața business-ului românesc și pentru a crește numărul de firme bancabile?

Contextul pandemic a determinat atât la nivelul decidenților publici, cât și la nivelul mediului bancar, angajarea în principal a două tipuri de măsuri în vederea sprijinirii mediului antreprenorial. Este vorba de măsuri de protecție pe de o parte și de măsurile de susținere a revenirii afacerilor pe de altă parte, ambele având rolul de a pozitiva cash flow-ul companiilor. În ceea ce privește măsurile de protecție, am menținut un focus constant în relația și comunicarea cu clienții noștri pentru a identifica cele mai eficiente soluții de amânare la plată atât în prealabil, cât și ulterior implementării OUG 37 sau măsurilor de ordin fiscal. Referitor la măsurile de susținere a revenirii afacerilor, este evident că IMM Invest a generat o cerere nemaiîntâlnită într-un interval extrem de scurt, iar prioritatea noastră constantă în această perioadă a fost aceea de a facilita tuturor un acces îmbunătățit la finanțare, adică în egală măsură afacerilor impactate semnificativ sau marginal în contextul Covid-19. În funcție de evoluția crizei sanitare și a impactului asupra mediului antreprenorial, trebuie corelate și declanșate la timp măsuri proporționale și eficiente pentru susținerea companiilor. Rolul nostru este acela de partener al mediului de afaceri. În vederea adresării celor mai potrivite măsuri administrative necesare promovării business-ului local, cred că trebuie să pornim întotdeauna de la ceea ce spun antreprenorii. Conform unui recent ‘Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE)’ publicat de Comisia Europeană, IMM-urile românești au indicat accesul la finanțare ca fiind pe ultima poziție din punct de vedere al importanței, dintr-un set predefinit de șase problematici presante relevante pentru business-urile lor. Principalele cinci probleme presante cu care IMM-urile românești au indicat că se confruntă sunt, în ordinea importanței, următoarele: disponibilitatea resursei umane calificate și a managerilor cu experiență, costurile cu producția și resursa umană la egalitate cu găsirea/atragerea de clienți noi și cadrul legislativ la egalitate cu factorul concurență. Este evident că trebuie să ne concentrăm pe creșterea calității educatiei, cu accent în zona educației financiare și antreprenoriale timpurii, pe facilitarea și simplificarea interacțiunilor administrative prin adoptarea rapidă a digitalizării, precum și pe promovarea unui cadru de reglementare predictibil, care să faciliteze/stimuleze demararea, operarea și competitivitatea afacerilor.

Ce sfaturi aveți pentru antreprenori, care pot constitui un ajutor real în desfășurarea afacerilor pe care le administrează în această perioada plină de provocări generate de pandemia de coronavirus?

Poate cel mai important lucru în acest context este ca antreprenorii să dispună de o viteză rapidă de reacție, decurgând dintr-o permanentă și activă informare în privința tuturor aspectelor care le pot influența afacerea: (i) înțelegerea activă a situației financiare sau actualizarea constantă a evoluției comportamnetului de plată al principalilor clienți sau furnizori, prin utilizarea permanentă a surselor publice sau a platformelor de agregare a informației (în special în cazul afacerilor de tip Business-to-Business), (ii) modificări în comportamentul de achiziție al clienților și fructificarea unor eventuale oportunități (dezvoltarea de canale noi de originare vânzări), (iii) lansarea de facilități, scheme sau programe de protecție sau de revenire a afacerilor în contextul restricțiilor active, etc. Acolo unde este cazul, este extrem de importantă menținerea unei comunicări permanente și transparente cu finanțatorii instituționali, pentru a identifica împreună cele mai eficiente soluții vizând accesarea de finanțări noi sau administrarea eficientă a celor existente.

”În această perioadă, o fereastră semnificativă de oportunitate este în zona promovării și finanțării proiectelor de investiții ce vizează optimizări de procese, susținute prin automatizare, digitalizare și robotizare”

Care sunt elementele ce primează în analiza de eligibilitate pentru acordarea unui credit pentru IMM-uri și cât de mult diferă acestea în prezent față de perioada pre pandemie? Indicați vă rog domeniile de activitate care au cele mai mari șanse pentru finanțare acum?

Indiferent de contextul în care se derulează analiza, este important în primul rând ca un business să fie viabil din perspectiva capacității de a origina vânzări și, implicit, de a genera profitabilitatea necesară operării și dezvoltării, obiective ce pot fi susținute prin finanțare bancară. Un alt element principal, ce poate determina inclusiv flexibilizarea condițiilor de garantare, îl reprezintă măsura încrederii cu care acționarii se angajează și se expun la riscurile decurgând din operarea propriei afaceri, adică gradul de capitalizare sau rata solvabilității. Nu în ultimul rând, este importantă menținerea unui comportament de plată fără incidente, în relația cu furnizorii sau finanțatorii/creditorii instituționali. Evident că, în contextul Covid-19, presiunea este preponderent în zona business-urilor afectate direct de restricțiile implementate ca urmare a evoluției situației sanitare, însă este extrem de important dacă aceste afaceri funcționau în mod viabil anterior declanșării impactului pandemiei, precum și măsura în care sunt acum suficient de capabile și flexibile pentru a se adapta eficient la acele modificări de comportament ale clienților ce vor persista post-pandemie și, implicit, la noile modele de business. Așa cum subliniam anterior, șansele de finanțare sunt direct proporționale cu viabilitatea și flexibilitatea de adaptare a afacerii, indiferent de domeniul în care operează respectivul business. În plus, în această perioadă, o fereastră semnificativă de oportunitate este în zona promovării și finanțării proiectelor de investiții ce vizează optimizări de procese, susținute prin automatizare, digitalizare și robotizare, întrucât implementarea acestora sporește competitivitatea afacerilor și le îmbunătățește capacitatea de a genera profitabilitate.

Ce probleme identificați, în mod special, la afacerile care solicită finanțare pentru dezvoltare de la bancă?

Pe lângă aspectele legate de analiza eligibilității, pe care le-am dezvoltat în cadrul răspunsului la întrebarea precedentă, este întotdeauna extrem de important ca antreprenorii să transparentizeze și să-și  promoveze în relația cu finanțatorii instituționali, puncte forte precum: experiența în domeniul respectiv sau existența unei echipe capabile să opereze și să dezvolte afacerea. Aceastea, împreună cu un plan realist, consistent, bine pus la punct și argumentat de creștere a vânzărilor, dezvoltare sau eficientizare a activității, sunt elemente ce pot asigura atât succesul obținerii finanțării, dar și reducerea timpilor de răspuns.         

”Mediul bancar local este unul extrem de concurențial, ceea ce reprezintă o oportunitate din perspectiva susținerii unei cereri de finanțare în creștere din partea antreprenorilor”

În afara faptului că unii antreprenori vin la bancă pentru finanțare fără a avea o imagine clară a business-ului și lipsa garanțiilor, cum este antreprenorul român? Ce alte greșeli face astfel încât îl îndepărtează de o potențială finanțare? Au românii cultură antreprenorială?

În mod constant, România se situează pe ultimele poziții la nivel european în ceea ce privește reprezentarea antreprenorială sau numărul de IMM-uri raportat la 1.000 de locuitori, conform mai multor ‘Annual Report On European SMEs’ publicate de Comisia Europeană. Pornind de la această realitate, cred că este necesară promovarea de acțiuni orientate în sensul scalării numărului de IMM-uri prin îmbunătățirea permanentă a condițiilor locale de a face afaceri și prin introducerea unei educații financiare și antreprenoriale eficace pe de o parte, iar pe de altă parte trebuie să cultivăm la nivelul universului de IMM-uri existente, acele bune practici ce asigură un acces îmbunătățit la finanțare, un rol important în această privință revenind băncilor în relația directă cu antreprenorii. Mediul bancar local este unul extrem de concurențial, ceea ce reprezintă o oportunitate din perspectiva susținerii unei cereri de finanțare în creștere din partea antreprenorilor. Așa cum precizam anterior, este important să contribuim la susținerea mediului antreprenorial din postura de partener real.    

”Este probabil ca anul viitor să fie marcat de provocări suplimentare pe zona de neperformanță”

Care sunt previziunile privind creditarea corporate în acest an și anul viitor? Cum a evoluat la Alpha Bank acest indicator în ultimele luni și ce previziuni aveți pentru acest an și pentru 2021?

În ceea ce privește avansul creditării segmentării IMM specifice Alpha Bank România, pentru anul acesta estimăm menținerea unui ritm aproximativ similar celui înregistrat la nivelul anului anterior. Până la apariția și implementarea primelor soluții medicale omologate de combatere a SARS-CoV-2, anul 2021 va fi unul plin de provocări inclusiv pe zona de previziuni, deoarece acestea vor necesita în mod evident actualizări derulate cu o frecventa corelată cu evoluția crizei sanitare și a impactului măsurilor privind gestionarea acesteia. În acest context, ne propunem în primul rând să menținem buna comunicare cu acest segment țintă, pentru a indentifica și interveni la timp cu cele mai eficiente măsuri punctuale. Ne menținem constant focusul pentru dezvoltarea acestui segment, inclusiv prin angajarea și implementarea de proiecte vizând automatizarea și simplificarea proceselor interne în vederea facilitării accesului la finanțare. Accelerarea tehnologizării și robotizării procesului de creditare, poate face posibila personalizarea superioară a acordării de finanțări și în zona micro business-urilor și afacerilor mici, deoarece va permite procesarea la o viteză superioară a unui volum semnificativ mai mare de date și informații.

Cum evoluează business-urile care au beneficiat de amânarea la plată a ratelor, ce așteptări aveți de la aceste firme, cum administrează și cum se raportează Alpha Bank la acestă problemă? Ce implicații va avea moratoriul pus în practică, impus de pandemia de coronavirus, asupra activității Alpha Bank în 2020 și 2021, cu precădere în ceea ce privește evoluția ratei creditelor neperformante?

În condițiile în care măsurile de amânare la plată operează în majoritatea situațiilor până la finalul anului, este probabil ca anul viitor să fie marcat de provocări suplimentare pe zona de neperformanță. În acest context, suntem permanent și activ angajați în menținerea unei comunicări strânse cu acest portofoliu. Este extrem de important să înțelegem rapid și la timp evoluția fiecărui business, pentru a avea viteza de reacție necesară personalizării soluțiilor necesare susținerii pe mai departe a afacerilor respective. De asemenea, ne vom concentra eforturile inclusiv în direcția menținerii unui ritm susținut al acordării de finanțări noi, ceea ce ne va putea permite deopotrivă să gestionăm activ un context nefavorabil al evoluției neperformanței.

Editor BankingNews

Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.

Leave a Reply

  • (not be published)