Erste Group a raportat un profit net de 274,7 mil. EUR în T1 2016, în pofida cerinţei de plată în avans a taxelor bancare şi contribuţiilor la schemele de garantare şi fondul unic de rezoluţie, potrivit unui comunicat de presă.

“Erste Group a început în forţă anul 2016: am înregistrat un profit net de 274,7 milioane euro, ceea ce se reflectă
într-o rentabilitate a capitalului tangibil de 11,3% şi o rentabilitate a capitalului angajat de aproximativ 10%. Această
performanţă se datorează în principal costurilor de risc extraordinar de reduse, cu toate că taxele bancare şi plata în
avans a contribuţiilor anuale aferente reglementărilor au afectat poziţia alte venituri şi cheltuielile operaţionale.
Suntem încurajaţi în mod special de îmbunătăţirea în continuare a calităţii activelor până la niveluri care nu au mai
fost înregistrate de la finalul anului 2009. Creditele către clienţi au continuat să crească; cu toate acestea, nu au putut compensa decât parţial reducerea venitului net din dobânzi, care a fost afectat de dobânzile negative. Capitalizarea noastră a continuat să se îmbunătăţească şi se situează peste cerințele de reglementare. Indicele capitalului comun de rang I — calculat pe baza standardelor Basel 3 considerate integral — se situează la 12,3%

Având în vedere performanţa bună înregistrată până în acest moment şi contextul macroeconomic favorabil din
Europa Centrală și de Est (ECE), unde estimăm o creştere economică medie de 3%, ne menţinem perspectivele
pentru 2016”, a declarat Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG, cu privire la rezultatele din primul trimestru
din 2016.

Sumar al exerciţiului financiar
Primul trimestru din 2016 comparativ cu primul trimestru din 2015; 31 martie 2016 comparativ cu 31 decembrie 2015

Venitul net din dobânzi s-a diminuat ușor la 1.092,2 mil. EUR (T1 2015: 1.098,5 mil. EUR) într-un context dificil
caracterizat de menţinerea dobânzilor reduse. Venitul net din taxe şi comisioane a scăzut la 443,1 mil. EUR (461,0
mil. EUR), în principal ca urmare a reducerii venitului din operaţiuni cu valori mobiliare şi servicii de plăţi. Pe fondul efectelor extraordinare înregistrate doar în primul trimestru din 2015, venitul net din tranzacţionare s-a diminuat de la 72,4 mil. EUR la 43,5 mil. EUR în primele trei luni din 2016. Venitul operaţional s-a redus în primul trimestru din 2016 la 1.629,3 mil. EUR (-3,5% faţă de 1.689,1 mil. EUR în T1 2015). Cheltuielile administrative generale au crescut la 1.008,8 mil. EUR (+6,4% faţă de 948,1 mil. EUR în T1 2015), mai ales pe fondul înregistrării în avans a majorităţii contribuţiilor anticipate în 2016 pentru schemele de garantare a depozitelor, în valoare totală de 71,7 mil. EUR (19,2 mil. EUR). Această evoluţie a determinat diminuarea venitului operaţional la 620,5 mil. EUR (-16,3% faţă de 741,0 mil. EUR în T1 2015). Raportul cost/venit s-a situat la 61,9% (T1 2015: 56,1%).

Costurile nete cu provizioanele aferente activelor financiare neevaluate la valoarea justă în contul de profit
şi pierdere au scăzut la 56,4 mil. EUR, respectiv 17 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al împrumuturilor
brute către clienţi (-69,2% faţă de 183,1 mil. EUR, respectiv 57 puncte de bază, în T1 2015), în principal datorită
reducerii substanţiale a creditelor neperformante şi creşterii venitului din recuperarea creditelor deja amortizate.

Rata creditelor neperformante a continuat să se îmbunătăţească de la 7,1% la finalului anului trecut la 6,7% la sfârşitul primului trimestru din 2016. Rata de acoperire a creditelor neperformante s-a situat la 66,5% (64,5%).
Poziţia „alte venituri operaţionale” s-a situat în T1 2016 la -139,5 mil. EUR (-153,5 mil. EUR), inclusiv cheltuielile
anticipate pentru contribuţiile anuale la fondurile de rezoluţie în valoare de 64,7 mil. EUR (54,9 mil. EUR). Taxele pe
operaţiunile bancare şi financiare s-au diminuat comparativ cu anul predent de la 91,8 mil. EUR la 62,8 mil. EUR în
primul trimestru din 2015, datorită scăderii semnificative a taxelor pe operaţiunile bancare din Ungaria, de la 56,5
mil. EUR la 27,1 mil. EUR. Taxele pe operaţiunile bancare s-au menţinut la un nivel ridicat de 29,5 mil. EUR (29,5
mil. EUR) în Austria şi de 6,2 mil. EUR (5,8 mil. EUR) în Slovacia.

Pe fondul profitabilităţii mai reduse a băncilor de economii, taxa pe participaţiile minoritare a scăzut la 47,8 mil. EUR (70,8 mil. EUR). Rezultatul net atribuibil proprietarilor societăţii mamă a crescut în primul trimestru din 2016 la 274,7 mil. EUR (T1 2015: 225,8 mil. EUR).

Capitalul total a crescut la finalul primului trimestru din 2016 la 15,2 mld. EUR (sfârşitului anului 2015: 14,8 mld.
EUR). După aplicarea deducerilor şi filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1
(CET1, Basel 3 implementat parţial) a crescut la 12,2 mld. EUR (12,1 mld. EUR), iar totalul fondurilor proprii eligibile (Basel 3 implementat parţial) a însumat 17,7 mld. EUR (17,6 mld. EUR). Profitul preliminar din primul trimestru nu a fost luat în considerare la calcul, în timp ce costurile de risc aferente perioadei de raportare au fost deduse. Riscul total, respectiv activele ponderate la risc, inclusiv riscurile de credit, de piaţă şi cele operaţionale (Basel 3 implementat parţial), a crescut la finele lunii martie 2016 la 100,5 mld. EUR (31 decembrie 2015: 98,3 mld. EUR). Indicele capitalului comun de rang 1 (CET1, Basel implementat parţial) s-a situat la 12,1% (31 decembrie 2015:
12,3%), iar indicele de capital total (Basel 3 implementat parţial) la 17,6% (17,9%).

Totalul activelor a crescut la 206,4 mld. EUR la 31 martie 2016 (sfârşitul anului 2015: 199,7 mld. EUR), în principal
pe fondul majorării poziţiei „numerar şi echivalente de numerar”, care include în special depozitele la băncile centrale, la 14,6 mld. EUR (12,4 mld. EUR), şi creşterii creditelor şi avansurilor către instituţii de credit la 6,7 mld. EUR (4,8 mld. EUR). Portofoliul net de credite şi avansuri către clienţi a crescut ușor la 126,7 mld. EUR (125,9 mld. EUR).

În privinţa pasivelor, depozitele de la bănci au crescut la 17,3 mld. EUR (14,2 mld. EUR) şi depozitele de la clienţi au
crescut uşor, la 128,6 mld. EUR (127,9 mld. EUR). Raportul credite/depozite s-a situat la 98,5% (98,4%).
Perspective Contextul operaţional se anunţă favorabil creşterii creditării. Estimările privind creşterea economică din 2016 se situează între 1,5% şi 4,1% pentru toate pieţele principale din Europa Centrală şi de Est, inclusiv Austria, pe fondul cererii interne solide.

Rentabilitatea capitalului tangibil (ROTE) este estimată la 10-11% în 2016, susţinând acordarea de dividende
în continuare. Factorii favorabili includ continuarea creşterii creditării, continuarea îmbunătăţirii calităţii activelor într-un context de risc moderat, precum şi un impact extraordinar pozitiv corespunzător vânzării participaţiei la VISA în sumă de aproximativ 127 mil. EUR înainte de impozitare. Factorii nefavorabili sunt menţinerea contextului
caracterizat de dobânzi reduse care afectează rezultatul operațional al grupului, în principal venitul net din dobânzi,
precum și rezultatele operaționale mai reduse din Ungaria (volume mai reduse) și România (ca urmare a re-evaluării
valorii activelor). Taxele pe operațiunile bancare (taxele bancare, taxa pe tranzacții financiare, contribuțiile la fondurile de rezoluţie și de garantare a depozitelor) vor avea un impact negativ înainte de impozitare de circa 360 milioane EUR în acest an.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)