Erste Group a inregistrat un profit net de 987,6 milioane de euro pentru primele nouă luni din 2017. Asa cum am prevăzut, este un rezultat mai mic decat profitul de 1.179,2 milioane de euro raportat pentru aceeasi perioadă a anului trecut, care a fost influentat pozitiv de castigul extraordinar din vanzarea actiunilor VISA Europe.

Suntem multumiti de cele mai recente rezultate, obtinute datorită unei cresteri solide a creditării de 5,6%, costurilor de risc aflate la minime istorice, de sapte puncte de bază, si unei calităti foarte bune a activelor, cu rată a creditelor neperformante de 4,3%, cel mai redus nivel din 2008, anunță compania.

Depozitele au continuat să crească sustinut, inregistrand un avans extrem de puternic de 7,5 procente, in ciuda mediului caracterizat de dobanzi reduse si a impactului nefavorabil pe care il are acesta asupra economisirii, astfel că totalul depozitelor clientilor a ajuns la 148,4 miliarde de euro. Acest fapt continuă să fie unul dintre principalii factori de sustinere a excelentei lichidităti si pozitiei de finantare de care dispune Erste Group. Capitalizarea noastră continuă să fie solidă, cu o rată a capitalului comun de rang 1 CET1 Basel 3 implementat partial de 12,8 procente la finalul lunii septembrie 2017. Un alt semnal că multe dintre lucrurile pe care le facem sunt in directia cea bună: toate cele trei mari agentii de rating ne-au imbunătătit calificativele pe parcursul anului, iar in această săptămană Standard & Poor’s tocmai ce a evaluat in urcare ratingul nostru pe termen lung la „A” cu perspectivă pozitivă.

Rezultatele pe care le prezentăm astăzi sunt pe deplin in conformitate cu tintele noastre pentru anul 2017 si demonstrează faptul că avem rezultate stabile chiar si intr-un mediu marcat de persistenta dobanzilor scăzute. Stim insă că, pe termen mediu si lung, nu va fi suficientă doar stabilitatea. Sistemul bancar a cunoscut o transformare incredibilă in ultimii ani. Asteptările clientilor s-au schimbat radical, pentru multi dintre ei telefoanele mobile fiind acum mai importante decat agentiile bancare. Un cadru de reglementare tot mai complex a dus nu doar la cerinte de capital crescute si o nevoie mai mare de investitii in IT, ci si la un volum mai ridicat de muncă administrativă. Pentru a răspunde acestui nou context, putem conta pe pozitia noastră puternică in Europa Centrală si de Est – regiunea cu cea mai dinamică crestere economică din Europa – alături de strategia noastră axată pe digitalizare, pentru a asigura succesul Erste Group pe termen lung. Investitiile in capacitătile de administrare a datelor si in extinderea si continua dezvoltare a popularei noastre platforme digitale George, in paralel cu dezvoltarea de noi produse digitale, vor genera reduceri de costuri in anii următori si ne vor ajuta să valorificăm pe deplin potentialul de castig”, a declarat Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG.

Sumar al rezultatului financiar

Contul de profit si pierdere: Ianuarie – Septembrie 2017 fată de Ianuarie – Septembrie 2016; Bilant: 30 Septembrie 2017 fată de 31 decembrie 2016.

Venitul net din dobanzi s-a diminuat la 3.229,3 mil. euro (-1,2%; 3.267,5 mil. euro), in ciuda cresterii creditării, in principal din cauza venitului din dobanzi mai mic obtinut din portofoliul de titluri de stat si a unui efect de „unwinding” mai redus. Venitul net din taxe si comisioane a crescut la 1.361,9 mil. EUR (+3,2%; 1.319,8 mil. EUR). Venitul din operatiunile cu valori mobiliare si din administrarea de active a crescut substantial, in timp ce venitul din creditare a scăzut. Venitul net din tranzactionare s-a redus semnificativ la 139,3 mil. EUR (-36,3%; 218,7 mil. EUR). In timp ce venitul operational s-a mentinut aproape stabil la 4.936,9 mil. EUR (-0,5%;  4.959,7 mil. EUR), cheltuielile administrative generale au crescut la 3.013,6 mil. EUR (+1,7%; 2.963,0 mil. EUR), conform asteptărilor. Aceasta s-a datorat unei cresteri la categoria „alte cheltuieli administrative” si la avansul deprecierii si amortizării (+1,7% si, respectiv, +3,9%), precum si unor cheltuieli de personal mai mari, in valoare de 1.747,2 mil. EUR (+1,3%; 1.724,7 mil. EUR). Acest indicator include inregistrarea in avans a majoritătii contributiilor anticipate in 2017 pentru schemele de garantare a depozitelor, in valoare totală de 74,7 mil. EUR (83,4 mil. EUR). In consecintă, profitul operational s-a diminuat la 1.923,4 mil. EUR (-3,7%; 1.996,6 mil. EUR). Raportul cost/venit a crescut usor la 61,0% (59,7%).

Costurile nete cu provizioanele aferente activelor financiare au rămas la un nivel scăzut, de 71,5 mil. EUR, respectiv 7 puncte de bază in raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienti (63,2 mil. EUR, respectiv 6 puncte de bază). La fel ca in anul anterior, venitul substantial obtinut din recuperarea creditelor deja scoase din bilant, in principal in Ungaria, a avut un impact pozitiv. Rata creditelor neperformante s-a imbunătătit din nou la 4,3% (4,9%). Rata de acoperire a creditelor neperformante s-a mentinut constantă la 69,5% (69,1%).

Pozitia „alte rezultate operationale” s-a situat la -296,6 mil. EUR (-252,4 mil. EUR), incluzand contributiile anuale la fondurile de rezolutie in valoare de 65,6 mil. EUR (64,6 mil. EUR), taxele pe operatiunile bancare si financiare de 82,1 mil. EUR (151,7 mil. EUR) si provizioane de 45 mil. EUR pentru pierderile din creditele acordate consumatorilor ca urmare a deciziilor curtii supreme referitoare la ratele negative ale dobanzii de referintă din Austria.

Taxa pe participatiile minoritare a crescut la 272,6 mil. EUR (+11,0%; 245,6 mil. EUR), pe fondul cresterii contributiilor la profit ale băncilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societătii mamă s-a diminuat la 987,6 mil. EUR (-16,2%; 1.179,2 mil. EUR), in principal pentru că in anul anterior a fost inregistrat un castig din vanzarea actiunilor VISA Europe in valoare de 138,7 mil. EUR (inainte de impozitare).

Capitalul total excluzand elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a crescut la 17,0 mld. EUR (16,1 mld. EUR). După aplicarea deducerilor si filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat partial) a crescut la 14,2 mld. EUR (13,6 mld. EUR). Fondurile proprii totale (Basel 3 implementat partial) s-au majorat la 19,9 mld. EUR (18,8 mld. EUR). Cifrele de mai sus includ profitul preliminar obtinut in primul semestru si exclud profitul aferent trimestrului al treilea. Datorită eliberării de provizioane in trimestrul al treilea, nu au fost deduse costuri de risc. Activele totale ponderate la risc (inclusiv riscurile de credit, de piată si operationale, Basel 3 implementat partial) au crescut la 110,8 mld. EUR (101,8 mld. EUR). Capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat partial) s-a situat la 12,8% (13,4%), iar indicele de capital total (Basel 3 implementat partial) la 18,0% (18,5%).

Activele totale au crescut la 221,7 mld. EUR (+6,5%; 208,2 mld. EUR). Numerarul si echivalentele de numerar au crescut la 22,1 mld. EUR (18,4 mld. EUR), in timp ce creditele si avansurile către institutiile de credit s-au majorat la 10,4 mld. EUR (3,5 mld. EUR). Portofoliul net de credite si avansuri către clienti a crescut la 138,0 mld. EUR (+5,6%; 130,7 mld. EUR). In privinta pasivelor, depozitele de la bănci s-au majorat la 19,2 mld. EUR (14,6 mld. EUR), iar depozitele de la clienti au continuat să crească – mai ales in Republica Cehă si Austria – si au ajuns la 148,4 mld. EUR (+7,5%; 138,0 mld. EUR). Rata credite/depozite s-a situat la 93,0% (94,7%).

PERSPECTIVE pentru 2017 si 2018

Contextul operational se anuntă favorabil expansiunii creditării. Estimările privind cresterea reală a PIB in 2018 se situează intre 2% si 4% pentru toate pietele principale ale Erste din Europa Centrală si de Est, inclusiv Austria. Cresterea reală a PIB ar urma să fie generată in principal de cererea internă solidă, in conditiile in care cresterea reală salariilor si scăderea ratei somajului ar trebui să sprijine activitatea economică din ECE. Este de asteptat ca disciplina fiscală să se mentină la nivelul intregii regiuni.

Perspective de business. Erste Group confirmă obiectivul privind rentabilitatea capitalului tangibil (ROTE) de peste 10% in 2017 si vizează atingerea unui indicator ROTE de peste 10% in 2018 (pe baza capitalului tangibil mediu in 2018). Ipotezele de bază pentru 2018 sunt: venituri in stagnare sau in usoară crestere (presupunand o crestere de peste 5% a portofoliului net de credite si majorarea dobanzilor in Republica Cehă si Romania); costurile ajustate la fluctuatia cursului valutar sunt asteptate să stagneze (+1%) datorită unor costuri mai mici cu proiectele si cresterii costurilor de risc, desi acestea se vor mentine la minime istorice.

Riscuri privind perspectivele. Impactul politicilor monetare expansioniste ale băncilor centrale inclusiv dobanzile negative; riscurile politice precum initiativele de protectie a consumatorilor, riscurile geopolitice si cele economice globale.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)