Garantarea depozitelor inseamna ca o entitate (statul, industria bancară) va garanta valoarea depozitelor depuse la bănci, deci ea va restitui, parțial sau în totalitate, aceste sume în cazul falimentelor bancare.

Efectul schemei de garantare a depozitelor: deponenții sunt protejați în caz de declarare a insolvenței unei instituții de credit.

Banii fiecărui deponent la bancă sunt garantați până la 100.000 de Euro. În cazul în care banca nu mai poate rambursa banii deponenților, FGDB plătește o compensație care poate fi de maximum 100.000 Euro/persoană/ bancă. Compensațiile vor fi plătite în lei la cursul BNR din ziua în care sumele depuse la bancă nu mai pot fi rambursate deponenților, indiferent de moneda în care a fost constituit depozitul. Deponenții nu suportă costul ridicării în numerar a compensației sau transferului sumei respective într-un cont bancar.

“Sistemele de garantare a depozitelor oferă protecție micilor depunători, care nu sunt în măsură să evalueze corect sănătatea financiară a instituțiilor unde își plasează depozitele și care se lasă ghidați, în special, de mărimea dobânzilor oferite. Acești deponenți nesofisticați nu dispun de cunoștințele necesare și nici  de resursele și informațiile financiare care să le permită să estimeze riscurile unor plasamente alternative la bănci sau să efectueze o politică de diversificare a portofoliului, deci nu-și pot apara singuri interesele. Întrucât un faliment bancar poate duce la pierderea economiilor de o viață ale unui deponent, protejarea micilor deponenți contribuie la bunăstarea socială”, explica pe blogul BNR, Cristian Bichi, Consilier al guvernatorului BNR. Domnia sa publica un material ce vrea sa aduca clarificari privind protectia depozitelor bancare.

In Romania, 28 de banci comerciale si o banca central cooperatista va garanteaza sumele depuse la aceste institutii financiare (sunt inscrise in Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare). Detalii AICI

“Potrivit cifrelor Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB), in Romania, la data de 31 decembrie 2016, doar 27.421 de deponenți dintr-un total de 14.214.343 de deponenți persoane fizice garantate dispuneau de depozite peste plafonul de acoperire. Aceasta înseamnă că 99,81% din deponenții persoane fizice se bucură integral de protecție pentru depozitele lor. În cazul persoanelor juridice garantate, 97,7 % dintre acestea dețin depozite în cadrul plafonului de acoperire.

Incepând cu data de 1 ianuarie 2015, în sfera de garantare a depozitelor au intrat și întreprinderile mari. Întreprinderile mici și mijlocii beneficiaza de garantare din anul 2004.

Deci, în ceea ce privește persoanele juridice (altele decât cele din sectorul financiar) nu există diferențe de tratament in domeniul garantării depozitelor față de persoanele fizice.

Conform datelor FGDB, la 31 decembrie 2016, existau 936.745 persoane juridice ce aveau depozite deschise la instituțiile de credit din România. Dintre acestea, 911.411 de persoane juridice beneficiau de garanția de 100.000 de euro – 97,7 % dintre acestea dețin depozite în cadrul plafonului de acoperire”, sunt datele expuse in materialul consilierului BNR pe blogul Opiniibnr.ro

depoziteDepozitele întreprinderilor din sectorul financiar (inclusiv cele ale fondurilor de pensii și ale asigurătorilor) NU beneficiază de garantare, în conformitate cu Legea nr. 311/2015, ce transpune în dreptul național Directiva 2014/49/UE.

Deponenții la băncile cu statut de persoană juridică română sunt garantați de FGDB, cu excepțiile de mai jos:

 1. Depozite ale unei instituţii de credit făcute în nume şi cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (2).
  2. Instrumente care se încadrează în definiţia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) punctul 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
  3. Depozitele rezultate din tranzacţii în legătură cu care au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare pentru infracţiunea de spălare a banilor, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor. Încadrarea depozitelor în această categorie se realizează de schema de garantare a depozitelor, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile competente, de la instituţia de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanţă, după caz.
  4. Depozite ale instituţiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin.(1) pct. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
  5. Depozite ale firmelor de investiții, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr.575/2013.
  6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificată până la momentul când acestea devin indisponibile, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor.
  7. Depozite ale asigurătorilor şi reasigurătorilor, astfel cum sunt aceştia definiţi la art. 2 lit. A pct. 5 şi 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.
  8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv,
  astfel cum sunt acestea definite de legislaţia pieţei de capital.
  9. Depozite ale fondurilor de pensii.
  10. Depozite ale autorităţilor publice centrale, locale şi regionale.
  11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituţia de credit, precum şi obligaţii care izvorăsc din acceptări proprii şi bilete la ordin.

  FGDB transferă către băncile mandatate compensațiile în cel mult 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au fost declarate indisponibile. 

Dreptul deponenților de a primi compensațiile cuvenite se prescrie în termen de 5 ani de la data la care FGDB a pus compensațiile la dispoziția deponenților.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

 • (not be published)