First Bank oferă clienților săi acces la produse și servicii adaptate specificului și cerințelor autorității, facilitându-le implementarea cu succes a proiectelor.

First Bank facilitează întregul proces de derulare a proiectelor cu fonduri europene dedicate transformării mediului rural în perioada de tranziție 2021 – 2022. Astfel, pentru a asigura o implementare eficientă a acestor proiecte și pentru a evita obstacolele care au creat dificultăți sau chiar au condus la blocaje în derularea unor investiții, First Bank oferă produse bancare specifice, dar și consultanță specializată clienților săi, încă din fazele incipiente ale proiectului și până la finalizarea implementării acestuia. În plus, experţii First Bank participă activ la grupurile de lucru cu Autorităţile de Management ale programelor, fiind întotdeauna la curent cu noutăţile şi propun modificări sau completări ale programelor care să fie în folosul clienţilor.

Într-un proiect cu fonduri europene, contribuţia băncii este semnificativă, cu soluţii de finanţare dar şi cu expertiză. First Bank oferă clienților săi acces la produse și servicii adaptate specificului și cerințelor autorității, facilitându-le implementarea cu succes a proiectelor. De exemplu, în etapa de pregătire a proiectului, antreprenorul ar trebui să colaboreze atât cu consultantul cât și cu banca pentru dimensionarea realistă a investiției și pentru structurarea finanțării proiectului, în funcție de situația sa financiară astfel încât, ulterior, proiectul să poată fi implementat fără blocaje.

În etapa de pregătire a semnării contractului de finanţare, antreprenorul trebuie să prezinte dovada asigurării co-finanţării, moment în care cei mai mulţi antreprenori se îndreaptă către bancă, care îi poate ajuta cu acest document esenţial. First Bank propune structuri de finanțare adaptate proiectului, care includ credite co-finanţare (finanţează contribuţia proprie a beneficiarului la proiect, atât cheltuielile eligibile cât şi cele ne-eligibile), credite punte (prefinanţarea grantului, până la rambursarea lui de către autoritate), emite scrisori de garanţie bancară pentru avansuri din grant.

Pe perioada de implementare a proiectului, Banca monitorizează buna desfăşurare a acestuia prin verificarea tragerilor din credit, prin propunerea de măsuri de corelare a graficului de implementare cu durata efectivă a etapelor de derulare a proiectului, suport în alegerea modalităților de plată etc. Este un plus de expertiză care ajută antreprenorul să nu facă greşeli care ar putea să-i genereze ulterior presiuni financiare nedorite.

La finalizarea implementării proiectului, clientul are o investiție realizată, pe care s-a angajat că o menține pentru cel puțin 3/5 ani. În plus, investiția respectivă trebuie să producă și să fie rentabilă. Pentru aceasta, are nevoie de capital de lucru: fonduri pentru salarii, pentru materii prime și altele, fonduri pe care First Bank le oferă prin intermediul unor produse și servicii dedicate exploatării şi operării investiţiei.

În acest moment, cadrul legislativ pentru fondurile europene destinate mediului rural (Politica Agricolă Comună – PAC) pentru perioada de programare 2021-2027 nu este definitivat, iar data provizorie de începere a reformei PAC a fost decalată până la 1 ianuarie 2023. În aceste condiții, pentru perioada 2021-2022 este în vigoare un program de tranziție, care va funcționa până la punerea în aplicare a noii Politici Agricole Comune. În mod practic se extinde pentru acești doi ani aplicarea normelor valabile în perioada 2014-2020, se utilizează o parte din bugetul alocat perioadei 2021-2027 și se alocă resurse pentru dezvoltare rurală provenite din Instrumentul de Redresare  Economică al Uniunii Europene ca urmare a crizei provocate de COVID-19 (EURI). Bugetul alocat se ridică la circa 3,26 milarde EUR. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), a lansat apeluri de propuneri de proiecte de peste 1 miliard EUR pentru mediul privat, din fondurile de tranziție, din aceștia alocând, printre altele:

  • 760 mil. EUR pentru investiții în exploatațiile agricole (pentru achiziție de echipamente, utilaje agricole, construcții, software etc);
  • 184 mil. EUR pentru creșterea valorii adăugate a produselor agricole la nivelul fermei, marketingului și procesării produselor agricole;
  • 100 mil. EUR pentru investiții în activitățile non agricole, activități considerate ca fiind vitale în contextul perioadei de pandemie traversate în prezent.

Firmele pot depune proiecte pentru a accesa aceste granturi până în luna Ianuarie 2022.

Pentru că este un proces complex, informaţiile despre accesarea fondurilor europene, pot fi aflate direct de la echipa dedicată First Bank, formată din Bogdan Tănăsescu, SR Product Manager Lending & EU Funds și Radu Voinea, SR Product Manager Lending & EU Funds – Direcția Produse și HUB de Inovare sau via e-mail: eufunds@firstbank.ro. De asemenea, mai multe informaţii despre produsele financiare destinate proiectelor europene oferite de First Bank sunt disponibile pe firstbank.ro /Pentru Afaceri /Fonduri Europene.

Editor BankingNews

Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.

Leave a Reply

  • (not be published)