Senatorul PNL Florin Cîţu a propus un proiect de lege pentru modificarea legii de funcţionare a Băncii Naţionale (BNR), prin care elimină posibilitatea ca ministrul Finanţelor Publice şi un secretar de stat din minister să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie al BNR.

Astfel, potrivit propunerii legislative înregistrate luni la Senat, este abrogat alineatul (10) din articolul 33 al Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, potrivit Mediafax.

Măsura cuprinsă în proiectul de lege este una dintre modificările şi completările propuse de senatorul Florin Cîţu pentru legea de funcţionare a BNR.

El arată în expunerea de motive că proiectul de lege are în vedere “soluţionarea aspectelor de neconformitate cu Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, sesizate în Rapoartele de Convergenţă ale Băncii Centrale Europene (BCE) şi ale Comisiei Europene din anul 2018, precum şi în scopul elaborării noului cadru de funcţionare a BNR anterior intrării în zona euro”.

Totodată, propunerea legislativă mai adaugă o prevedere prin care membrii CA şi salariaţii cu funcţii de conducere ai BNR care se regăsesc în regimul incompatibilităţii şi conflictelor de interese pot fi demişi doar dacă Parlamentul constată că aceştia încetează să îndeplinească condiţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sau dacă se fac vinovaţi de abateri grave.

În acelaşi timp, proiectul de act normativ abrogă alineatul (4) din articolul 52, prin care BNR poate utiliza informaţiile primite, de natura secretului profesional, numai în următoarele situaţii: “a) verificarea îndeplinirii condiţiilor referitoare la constituirea instituţiilor de credit; b) supravegherea, la nivel individual şi consolidat, a activităţii instituţiilor de credit, în special a lichidităţii, solvabilităţii, expunerilor mari, procedurilor administrative şi contabile şi a mecanismelor de control intern ale acestora; c) aplicarea de sancţiuni; d) contestarea de către instituţiile de credit a actelor administrative emise de Banca Naţională a României; e) derularea unor proceduri judiciare iniţiate în baza art. 83 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare”.

Propunerea legislativă este înregistrată pentru dezbatere la Senat, prim for sesizat. Camera Deputaţilor fiind decizională în acest caz.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)