Florin Dănescu, Președinte Executiv Asociația Română a Băncilor

Economia verde este unul dintre subiectele principale pe lista priorităților la nivel de politici legislative ale Uniunii Europene. Aspirațiile europene se referă la transformarea modului în care folosim resursele planetei din modele nesustenabile în modele durabile de protecție a mediului care să reducă riscurile de mediu și să asigure decuplarea creșterii economice de creșterea intensivă a consumului de materii prime și energie, având ca rezultat combaterea schimbărilor climatice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În esență, economia verde are ca obiectiv asigurarea viitorului generațiilor actuale și viitoare în condiții de bunăstare și incluziune socială și economică, iar băncile au un rol foarte important în ecuația asigurării resurselor necesare pentru a face posibile investițiile care să stimuleze unui model economic sustenabil.

În România, raportul pentru sprijinirea finanțării verzi întocmit de grupul de lucru organizat de Consiliul General al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM) evidențiază necesitatea investițiilor într-o serie de domenii, printre care prevenirea poluării, agricultura durabilă, eficiența energetică, transport verde și tehnologii ecologice. În același timp, valoarea potențială a investițiilor verzi este estimată în raport la 60 de miliarde de lei în orizontul de timp până în 2030, ceea ce asociază atât oportunități, cât și riscuri pentru sectorul bancar având în vedere amploarea investițiilor.

Citește opinia integrală a Președintelui Executiv din Asociația Română a Băncilor, Florin Dănescu, pe GreenCommunity.ro

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)