FNGCIMM SA anunta ca volumul garantiilor acordate de FNGCIMM in anul 2014 a fost de circa 6,5 miliarde lei, iar valoarea creditelor sustinute de peste 9,4 miliarde lei. Numarul total de garantii acordate de FNGCIMM in anul 2014 a fost de 35.570, in valoare totala de 6.455 milioane lei, cu o medie lunara de acordare de circa 3000 de garantii. Soldul total la data de 31.12.2014 al garantiilor emise de FNGCIMM este in suma de peste 15,1 miliarde lei.

Ponderea valorica a garantiilor acordate in 2014 pentru finantarea investitiilor a fost de 11,5% din total volum garantii, in timp ce ponderea garantiilor pentru finantarea capitalului de lucru a reprezentat 88,5% din totalul garantiilor acordate.

Aceste date releva aceeasi tendinta ce se manifesta si pe piata creditarii, respectiv mentinerea in randul IMM-urilor a preferintei pentru garanţiile acordate pentru creditele ce finanteaza capital de lucru, comparativ cu cele pentru investiţii, determinata cel mai probabil, de lipsa de apetit pentru risc a bancilor dar si de lipsa increderii agenţilor economici in asumarea de riscuri pentru demararea proiectelor de investiţii.

FNGCIMM a continuat misiunea sa principala de sustinere a IMM-rilor, acordand acestora un numar de peste 8.400 garantii, cu o valoare garantata de peste 2,5 miliarde lei, in timp ce volumul creditelor sustinute a depasit valoarea de 4,2 miliarde lei, rezultand o valoare medie a creditului garantat de circa 500 mii lei si o valoare a garantiei medii de aproximativ 300 mii lei.
Garantiile au fost accesate in proportie de 50% de intreprinderile mici, urmate de intreprinderile medii, cu 26%, microintreprinderile avand o pondere de 24%. In decursul anului 2014 peste 60% din numarul de contracte de garantare emise de catre FNGCIMM au inregistrat o valoare la acordare mai mica de 50 mii euro.
Evaluam impactul social al garantiilor acordate in 2014, prin accesarea de catre IMM-uri a produselor noastre, contribuind astfel, la menţinerea a circa 120.000 de locuri de munca.

Distribuţia garanţiilor acordate IMM in funcţie de domeniul de activitate al finanţarii garantate releva un apetit mai mare al companiilor din comert, cu un volum de 45% din total (garanţii in valoare de 1.137 milioane lei), urmate de cele din industrie – 20% (502 mil lei), servicii – 15% (379 milioane lei), constructii – 12% (293 milioane lei) si agricultura – 8% (199 milioane lei).

Din perspectiva acordarii de garantii din surse primite in administrare de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, FNGCIMM a emis in anul 2014 un numar de 617 garantii in valoare totala de peste 809 milioane lei, din care 598 de garantii au fost acordate unitatilor administrativ teritoriale, iar 19 garantii au fost accesate de catre IMM din sectorul agricol.

In ceea ce priveste derularea programului Prima Casa, rezultatele anului 2014 consemneaza acordarea unui numar de aproximativ 26.650 garantii, cu un volum de garantare de circa 2,2 miliarde lei, pentru finantari accesate in valoare de peste 4,3 miliarde lei, cu o valoare medie a finanţarii de circa 161.500 lei.

Procesul de curatare a bilanturilor operata de sistemul bancar, prin scoaterea creditelor neperformante in afara bilanturilor, a avut un impact semnificativ asupra activitatii FNGCIMM, generand in 2014 fata de 2013, o crestere cu 45% a valorii cererilor de plata solicitate de catre banci. Rata cererilor de plata calculata la soldul garantiilor a inregistrat la sfarsitul anului 2014, o crestere cu 60%, fata de rata inregistrata la sfarsitul anului 2013.

In anul 2014, FNGCIMM si-a majorat provizioanele specifice de risc pentru garantiile platite, rata de acoperire cu provizioane a platilor ajungand la 94% la sfarsitul anului 2014 fata de 67% cat era anul precedent.

Anul 2014 a insemnat totodata punerea in aplicare a masurilor dispuse de Curtea de Conturi a Romaniei in urma controlului efectuat la Fond la sfarsitul anului 2012, care au devenit executorii in luna octombrie 2014 si care au presupus inclusiv iniţierea de demersuri in instanţa pentru recuperarea de la salariaţi a unor prime acordate, cu incalcarea legii, in anii 2010 si 2011.

In condiţiile dificile de finanţare a IMM-urilor, a riscurilor mari din activitatea de creditare datorita persistentei efectelor crizei financiare si a modificarilor in strategia finantatorilor sub impactul noului cadru de reglementare bancara al UE, FNGCIMM inchide anul 2014 cu venituri operationale in valoare de 179,2 milioane lei si cu un rezultat al exercitiului financiar de 11,1 milioane lei.

Prioritatile anului 2015

In anul 2015 FNGCIMM isi propune intensificarea colaborarii cu autoritatile guvernamentale pentru implementarea optima  a instrumentelor financiare de tip garantii ce vor fi finantate in cadrul programelor operationale 2014-2020. Astfel, la sfarsitul lunii octombrie 2014, Guvernul Romaniei a aprobat un Memorandum privind desemnarea FNGCIMM ca organism de implementare pentru Instrumentele Financiare de tip garanţii finanţate din Fondurile Europene Structurale si de Investiţii 2014-2020. De asemenea, Fondul va sustine accesul la credite pentru cofinantare, necesare beneficiarilor masurilor aferente noilor Programe Operationale, ce urmeaza a fi lansate in anul 2015.

O alta axa prioritara a activitatii FNGCIMM in anul 2015 va urmari dezvoltarea unor noi produse de garantare in colaborare cu institutiile financiare partenere, cu focalizare pe cerinţele specifice ale unor categorii de IMM-uri, in special a intreprinderilor noi si a celor tinere, aflate in prima etapa de dezvoltare.

In perioada imediat urmatoare FNGCIMM este pregatit sa demareze acordarea de garantii in cadrul programului Prima masina, program care spera sa aiba acelasi succes ca si cel avut de Prima Casa.

De asemenea, suntem in curs de negociere si definitivare, cu sprijinul Asociaţiei Romane a Bancilor a unei noi Conventii cadru plafon de garantare care raspunde, pe de o parte solicitarilor finantatorilor cu privire la clarificarea si detalierea anumitor aspecte menite a usura verificarea eligibilitatii beneficiarilor si intocmirea dosarului de plata, iar pe de alta parte introduce elemente de analiza menite sa reduca riscul FNGCIMM la acordarea garantiilor si sa fluidizeze procesul de analiza si soluţionare a cererilor de garantare si a celor de plata la nivelul FNGCIMM.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)